Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Bibelns syn på fildelning
Den bästa liknelsen i hela Bibeln kan vara den om de fem bröden och de två fiskarna som Jesus använde för att bespisa minst fem tusen personer. Den är ganska välkänd, men för de som inte har läst sin Bibel på länge kanske det kan vara på sin plats med en kort repetition:

Johannes berättar i sitt sjätte kapitel:

9"Här är en gosse som har fem kornbröd och två fiskar; men vad förslår det för så många?" 10Jesus sade: "Låten folket lägga sig här." Och på det stället var mycket gräs. Då lägrade sig männen där, och deras antal var vid pass fem tusen. 11Därefter tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut åt dem som hade lagt sig ned där, likaledes ock av fiskarna, så mycket de ville hava. 12Och när de voro mätta, sade han till sina lärjungar: "Samlen tillhopa de överblivna styckena, så att intet förfares." 13Då samlade de dem tillhopa och fyllde tolv korgar med stycken, som av de fem kornbröden hade blivit över efter dem som hade ätit.

Lukas vet att berätta hur många det var som åt och skriver i sitt nionde kapitel:

13Men han sade till dem: "Given I dem att äta." De svarade: "Vi hava icke mer än fem bröd och två fiskar, såframt vi icke skola gå bort och köpa mat åt allt detta folk." 14Där voro nämligen vid pass fem tusen män. Då sade han till sina lärjungar: "Låten dem lägga sig ned i matlag, femtio eller så omkring i vart." 15Och de gjorde så och läto dem alla lägga sig ned. 16Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och säg upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket. 17Och de åto alla och blevo mätta. Sedan samlade man upp de stycken som hade blivit över efter dem, tolv korgar.

Markus håller, i sitt sjätte kapitel, i stort sett med. Han har en lite annan uppfattning om hur de delade upp sig i grupper och hävdar att det blev fiskrens kvar, men det är i stort sett samma historia:

37Men han svarade och sade till dem: "Given I dem att äta." De svarade honom: "Skola vi då gå bort och köpa bröd för två hundra silverpenningar[1] och giva dem att äta?" 38Men han sade till dem: "Huru många bröd haven I? Gån och sen efter." Sedan de hade gjort så, svarade de: "Fem, och därtill två fiskar." 39Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna gräset. 40Och de lägrade sig där i skilda hopar, hundra eller femtio i var. 41Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och såg upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle lägga fram åt folket; också de två fiskarna delade han mellan dem alla. 42Och de åto alla och blevo mätta. 43Sedan samlade man upp överblivna brödstycken, tolv korgar fulla, därtill ock kvarlevor av fiskarna. 44Och det var fem tusen män som hade ätit.

Matteus brer på ännu mer och hävdar, i sitt fjortonde kapitel, att det, förutom de fem tusen männen, också fanns ett gäng kvinnor och barn:
17De svarade honom: "Vi hava här icke mer än fem bröd och två fiskar." 18Då sade han: "Bären dem hit till mig." 19Därefter tillsade han folket att lägga sig ned i gräset. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gåvo åt folket. 20Och de åto alla och blevo mätta Sedan samlade man upp de överblivna styckena, tolv korgar fulla. 21Men de som hade ätit voro vid pass fem tusen män, förutom kvinnor och barn.

Vad betyder då detta?
     Det har länge varit svårt att förstå och många har tolkat det som ett vanligt underverk utan djupare mening annat än att visa hur bra tumme Jesus hade med Gud.
     Med vår moderna blick kan vi dock se det verkliga budskapet. Att bespisa fem tusen man med två fiskar och fem bröd är i vanliga fall omöjligt. Vi bortser då ifrån att det är tänkbart att man skulle kunna få tag på extremt stora exemplar. Men om det skulle vara möjligt, till exempel genom en gudomligt ingripande, att göra det, så ska man också göra det.
     Tidigare var det omöjligt att skicka ut filmer och musik till tusentals människor utan att det kostade en massa pengar. Med modern teknik är det dock möjligt. Om den är lagrad i digital form kan man göra hur många kopior som helst av en film utan att bli av med originalet. Fildelningen har alltså inom det området förverkligat historien om den fem bröden och de två fiskarna inom vissa branscher.
     Det är få av Bibelns liknelser som är så bra och förutseende som denna, men om man läser med öppna ögon ser man att Bibeln ger fildelarna sitt stöd.