Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Edens lustgård
5Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty Herren Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;

Okej, det här är tydligen en helt ny berättelse. I den förra fanns det gott om växter och vatten och människor. Jag hoppas att det inte var mina små invändningar som fick dig att hitta på en helt ny version, Gud.

6men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.

Så det fanns inget regn och inga människor, men konstbevattning existerade? Det var nya rön, må jag säga.

7Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

Den eviga frågan om det var mannen eller kvinnan som skapades först får sitt svar. Det var kvinnan. Och hon var en lerfigur som kom till liv. Claymation är med andra ord den äldsta konstformen.

8Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som han hade danat.

Österut i förhållande till vad? Eftersom Jorden är rund finns det ingen mitt och därför inte heller något ställe som är österut i absolut mening. Allt är så att säga lika mycket österut som allt annat. Men det var snällt att anlägga en trädgård åt bruden.

9Herren Gud lät nämligen alla slags träd som voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont.

Nu är väl inte träd det som människor tycker är godast att äta av, men det här var ju första gången Gud stötte på en människa, så man får väl förlåta honom för att han inte känner till allt om henne trots att han själv, enligt egen utsago, har skapat henne.
     De där två träden som stod i mitten på trädgården känner jag inte till. Jag antar att det är utdöda arter precis som dronten, dinosaurierna och enhörningen.

10Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar.

Ja, jag antar att träden behöver vatten och det finns väl fortfarande inget regn. En flod är en bra id.

11Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,

Jag antar att det är meningen att historien ska bli mer trovärdig genom att de här påhittade platserna får namn och andra egenskaper. Det är ett vanligt grepp inom fantasy-litteratur. Tolkien är väl en av dem som har gått längst med kartor och påhittade språk och så vidare. Jag hoppas att det här inte kommer att bli lika långdraget, för det jag har sett av historien så här långt är inte tillnärmelsevis lika spännande.

12och det landets guld är gott; där finnes ock bdelliumharts och onyxsten.

Inte nog med att det finns mumsigt guld. Det finns bdellium och onyx också. Vad nu tusan det är för något.

13Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.

Jaha. Tack. Men jag trodde att det här skulle handla om Eden. Den här utvikningen, för att inte säga fixeringen vid floder, börjar bli tröttsam.

14Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.

Hiddekel är nog också påhittad, men Frat däremot... Det låter lite som Eufrat, men fanns tydligen inte så mycket att säga om den. När vi kommer in på floder och ställen som finns i verkligheten går det undan minsann. Nåja, jag antar att det inte finns så mycket att säga när det inte går att fabulera fritt.

15Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.

Vänta lite! Stanna! Halt! I lagens namn... Jag är helt säker på att det var en kvinna för en liten stund sedan. När Gud blåste henne i näsan var hon definitivt en hon. Jag misstänker att det hände lite saker som vi inte fick redan på. Antagligen var det det som pågick medan vi läste om de tråkiga floderna.
     Allt detta gick alltså ut på att skaffa en trädgårdsmästare till Edens trädgård. Man kan ju förstå att man vill ha en sådan om man har en stor trädgård med massor av träd, men det Gud just gjorde var att först skapa en trädgårdsmästare och sedan en trädgård åt henne. Antagligen hade han inget bättre för sig.

16Och Herren Gud bjöd mannen och sade: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta,

Det är väl det minsta man kan kräva som lön för trädgårdsmästarjobbet. Dessutom var det väl därför han ställde dit träden.

17men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö."

Ojdå, det var hårda ord minsann. Man frågar sig givetvis vad trädet gjorde där från början om det nu var så giftigt.

18Och Herren Gud sade: "Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves."

Vad ska Gud göra själv? Det finns ju bara behov av ett litet antal trädgårdsmästare och när han har skapat dem finns det ju inget kvar att göra. Men jag antar att om han inte tänker påta själv, så kan han väl gå omkring och inspektera de andras arbete.

19Och Herrren Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.

Liten trumvirvel! Där trodde man att Gud skulle skapa en fru till den där transexuelle killen, men så visade det sig att det var en massa djur han skulle få. Och allt han behövde göra var att hitta på namn till allihopa. "Fido, Blenda, Mårten, Brunte..."

20Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.

Vem tusan är Adam? Någon sådan har vi inte hört talas om förut. Men det är inte så svårt att räkna ut att det är mannen som plötsligt kallas för Adam. Det finns ju bara Gud och honom att välja på.
     Otack är världens lön. Trots att han fick alla djur att välja på hittade han inget som han kunde ha glädje av. Det är inte omöjligt att han helt enkelt hade dålig fantasi. Det är ju faktiskt så att människor har haft mycket nytta av kossor, oxar, hästar och så vidare.

21Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.

Det här är ett lite underligt straff för mannens otacksamhet, men man får tänka på att killen just hade blivit till och inte har så mycket annat att plikta med.

22Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.

Det måste ha varit en väldigt liten kvinna om hon var byggd av ett revben. Om Gud blåser liv i hennes näsa kan mannen ta hand om henne och bygga små dockmöbler och så vidare åt henne.

23Då sade mannen: "Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen."

Visst är det en fin liten dikt, men jag har några invändningar. Kött av mitt kött är inte helt korrekt, eftersom hela kvinnan var byggd av ett revben. Och om någon man hade tagit henne har vi i alla fall inte fått veta det, men det kanske är lika bra att vi besparas sådana detaljer. Vad det gäller namnet måste det ha ändrats senare till det något mindre otympliga "kvinna".

24Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.

Jaså, det här var en förklaring till varför barn växer upp och bildar egna familjer. Jag förstår inte riktigt vad det här med floderna, alla djuren, revbenet och allt vad det var har med det att göra. Om jag hade fått gissa själv så hade antagit att anledningen var att det måste bildas nya familjer för att mänskligheten ska leva vidare. Om barnen stannar hos sina föräldrar hela livet är det inte så troligt att de får egna barn.

25Och mannen och hans hustru voro båda nakna och blygdes icke för varandra.

Nej, det fanns ju ingen som de kunde jämföra sig med och känna sig underlägsna. Dessutom hade de väl aldrig hört talas om kläder. Antagligen gled Gud också omkring i bara mässingen.