Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Gud avkunnar dom
14Då sade Herren Gud till ormen: "Eftersom du har gjort detta, vare du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar.

Gå och gå. Om man är orm så är det nog krälande som gäller. De har ju varken ben eller hjul, så det var nog till att slingra redan innan det här hände. Och vad fan ska han kräla på? Ryggen är knappast något bättre alternativ än buken och han. Det där med att äta jord var nog taget ur luften. Kanske var det maskar Gud tänkte på.

15Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen."

I fablernas värld! "...och det är därför kvinnor är rädda för ormar." Det här är ju faktiskt ännu töntigare än de där historierna som förklarar varför giraffer har långa halsar och så vidare. Nu är Gud dessutom inne på skorpioner snarare än ormar. Ormar sticker inte, de biter.

16Och till kvinnan sade han: "Jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig."

Ja, det är rätt! Straffa kvinnan bara! Det är klart att det var hennes fel att mannen lät ormen lura dem att äta från trädet som Gud hade placerat ut som en fälla mitt framför ögonen på dem.
     Detta påbud betyder ju för övrigt att den som använder smärtstillning under förlossningen trotsar Gud.

17Och till Adam sade han: "Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade bjudit dig och sagt: 'Du skall icke äta därav', därför vare marken förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar;

Vi kommer ihåg att mannen heter Adam, trots att det namnet inte används speciellt ofta. Vilket för övrigt är helt i sin ordning. Så länge det bara finns en man behövs det ju strängt taget inga namn.
     Äntligen lite rättvisa. Jordbruksmaskiner och annat som underlättar matproduktionen är förbjudet. Men Gud kunde ändå inte låta bli att smyga in en gliring åt kvinnan i sin dom. Det var ju faktiskt ormen som mannen lyssnade på.

18törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter skola vara din föda.

Ett tydligare bud om veganism än detta får man leta efter. Det enda vi får äta är törnen och tistlar. Fast det kanske bara gäller män. Kvinnorna får tydligen äta vad de vill.

19I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda."

Usch, vilken obehaglig bild. Jag vill inte äta bröd som är uppblött i svett ens om det är min egen.

20Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.

Rättelse: Hon blev moder till alla som lever utom den här första mannen, som snarast är att betrakta som hennes far, eftersom hon är tillverkad av hans revben. Dessutom hittade han på hennes namn, vilket är en uppgift som brukar falla på föräldrarna.

21Och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem.

Ska man tolka detta som ett påbud om skinnkläder? I så fall är det i stort sett bara motorcykelknuttar och rockstjärnor som följer Guds regler. Fast visst är det lite underligt att Gud först blev jättearg för att människorna inte var nakna längre och sedan sydde kläder åt dem.