Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Kain och Abel
4
1Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då sade hon: "Jag har fött en man genom Herrens hjälp."

Om vi nu utgår ifrån att Eva med Herren menar Gud och vidare att Eva inte, förutom Adam, har legat med Herren, så verkar det lite orättvist mot Adam att hävda att det var Herren som hjälpte henne att få barn. Även om det inte var mycket han gjorde, så bidrog ju Adam i alla fall lite.
     Dessutom verkar Gud ha glömt det där straffet han gav kvinnan tidigare. Om det där var allt hon sa kan det inte ha gjort speciellt ont att föda.

2Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fårherde, men Kain blev en åkerman.

Om sönerna föddes med de där yrkena är det änne mer uppseendeväckande att det inte gjorde mer ont på Eva. Abel med herdestaven kan väl gå an, men Kain med grepen i ena näven och plogen i den andra kan inte ha ploppat ut helt smärtfritt.

3Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren.

"Oh tack, lille Kain!" svarade Gud. "Det är ju inte precis så att jag kan ta för mig av vilka växter som helst när jag vill. Eller helt enkelt bara skapa det jag vill ha. Det är tur att du ger mig mat. Pucko."

4Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva;

Det är ju tur att Gud är vänligt inställd till offergåvorna från de stackars människorna som han har skrämt till den milda grad att de helt i onödan ger bort sin surt förvärvade mat till honom. Även om det bara var fettet han gav bort, så kan de ju inte precis ha levt i något överflöd om jordbrukandet var så jobbigt som Gud lovade när han straffade dem.

5men till Kain och hans offergåva såg han icke. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk.

Man får förstå att Kain blev lite besviken. Han hade ju antagligen jobbat hårdare med sina grödor och de måste ha varit minst lika mycket värda för honom som svålarna var för Abel, som bara hade suttit och väntat på att lammen skulle äta sig feta.

6Och Herren sade till Kain: "Varför är du vred, och varför är din blick så mörk?

Och Kain önskade att han hade vågat säga det han tänkte: "Kanske för att du är ett okänsligt svin, som föraktar åkerbrukare bara för att du själv föredrar en blodig stek framför nyttiga grönsaker. Vad tror du själv, idiot?"

7Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne."

Va? Vad är det Gud försöker säga här? Skulle Kain ha handlat kött av sin bror för att offra det istället? Men för att han inte gjorde det, utan offrade något som han hade odlat själv och lagt ned sin själ i, så kommer han att bli en syndare. Det låter som ett rimligt resonemang. Det ska bli intressant att se vad det är för synd som Gud kommer att få Kain att begå.

8Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.

Oj! Det var lite överilat, men jag antar att det var det här som var Guds straff. Det var lite elakt att blanda in Abel i det hela. Han hade ju bara gjort sitt bästa och offrade det som betydde mest för honom själv, precis som Kain gjorde. Så varför straffar Gud dem båda? Vilka offergåvor hade han hellre velat ha?

9Då sade Herren till Kain: "Var är din broder Abel?" Han svarade: "Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder?"

Om jag får säga vad jag tycker, så har Kain redan tagit hand om sin bror alltför grundligt. Det är lite kostigt att Gud känner att han måste kontrollera att hans plan gick i lås. Litar han inte på sin allsmäktighet?

10Då sade han: "Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.

Jag tänkte att du kanske skulle tycka bättre om mina grönsaker om jag vattnade dem med blod. Du verkar ju tycka bättre om animalisk föda. Dessutom tyckte jag att det verkade dumt att låta resterna förfaras när du nu ändå hade fått mig att döda min älskade bror.

11Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.

Så det är alltså dåligt att låta blod rinna ut på marken. Det vore bra om Gud berättade om alla de här, till synes godtyckliga, reglerna han har. Det är svårt att följa dem annars.

12När du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden."

Jo, vi har förstått att Gud hatar åkerbruk. Men det är i alla fall bra att han berättar att det är förbjudet att odla saker, även om ostadighet låter som ett ganska lindrigt straff om man jämför vad vi har sett tidigare i den här historien.

13Då sade Kain till Herren: "Min missgärning är större än att jag kan bära den.

Jag kan förstå att Kain tycker att det är jobbigt att ha mördat sin egen bror, även om han tvingades till det som straff för att han offrade saker från fel del av kostcirkeln.

14Se, du driver mig nu bort ifrån åkerjorden, och jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva på jorden, och så skall ske att vemhelst som möter mig, han dräper mig."

Jaså, han menade det straffet. Det är ju lätt att undvika - det är bara att låta bli att odla saker. Och jag måste säga att jag tycker att det här med ostadigheten inte är någonting mot att tvingas döda sina egna familjemedlemmar. Det där sista hittade ju Kain dessutom på helt själv. Ingen har sagt att han ska bli fredlös och att vem som helst får döda honom.

15Men Herren sade till honom: "Nej, ty Kain skall bliva hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom." Och Herren satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl.

Nu frågar jag mig vem det är Kain är rädd för. Adam och Eva var ju de första människorna och de hade två söner, varav Kain var den äldsta. Senare tvingade Gud Kain att döda sin bror Abel. Om jag inte har missförstått det här med matematik helt så finns det nu ganska precis tre människor i världen. I den situationen skulle inte min första tanke vara "Oh nej, vem som helst som jag möter kan döda mig."

16Så gick Kain bort ifrån Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

Jag måste erkänna att det hade nog jag också gjort. Fast han vågade sig tydligen inte så långt bort ändå, om landet låg precis öster om Edens lustgård (var nu den låg). En intressant fråga är vad det var som Eden låg öster om. Det har vi inte fått veta och allt som vi har hört talas om verkar ligga ännu längre österut.