Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Kains släkttavla
17Och Kain kände sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok. Och han byggde en stad och kallade den staden Hanok, efter sin sons namn.

Hallå där! Var kom Kains hustru ifrån? Det har ju tydligt framgått att de enda människor som finns i världen är Adam, Eva och Kain. Jag kan inte annat än anta att hustrun i sammanhanget är den enda kvinnan, det vill säga Kains egen mor. Det här är ju fruktansvärt snuskigt!
     Det var ingen dålig doppresent det där, förresten. En hel stad. Fast det kan ju inte vara mycket till stad, eftersom den kan ha högst fyra invånare.
     Fast det kanske är tur att det inte finns fler människor i världen. Annars hade Kain säkert fått för sig att tvinga dit en massa folk också - en stad utan invånare är ju inte mycket att ha - och jag har svårt att tro att någon skulle vilja lämna sin släktgård för att flytta till något fuskbygge, som Kain har smällt upp på en eftermiddag, bara för att den gamla brodermördaren vill ha en stad att uppkalla efter sin son. Frågan är om det inte hade varit enklare att döpa sonen efter en stad istället. Fast jag antar att någon måste bygga den första staden.

18Och åt Hanok föddes Irad, och Irad födde Mehujael, och Mehujael födde Metusael, och Metusael födde Lemek.

Henok var snuvig när han gav namn åt sin son, så ingen har fattat att han har övertrumfat sin far och döpt ett helt land efter sin son.
     Det var ju tur att Mechujael fick en son, som han kunde ge det namn som hans egna stackars dyslektiska föräldrar hade menat att han skulle få.

19Men Lemek tog sig två hustrur; den ena hette Ada, den andra Silla.

Men var kom de ifrån då? Hittills har vi kunnat anta att Eva är mor till alla, även om det börjar verka osannolikt med tanke på antalet generationer. Jag tycker nog att man borde lägga ner lite mer energi än så här om man ska hitta på en skapelseberättelse. Men bara för att kunna följa det vidare resonemanget kan vi väl anta att både Ada och Silla i själva verket är Eva i olika förklädnader. Lemek måste ha varit riktigt tjockskallig om han föll för den bluffen.

20Och Ada födde Jabal; han blev stamfader för dem som bo i tält och idka boskapsskötsel.

Det ligger alltså i generna att vilja bo i tält och ha husdjur? Det har jag svårt att tro. Jag skulle bli mycket förvånad om någon forskare plötsligt meddelade att han hade funnit campargenen.

21Och hans broder hette Jubal; han blev stamfader för alla dem som hantera harpa och pipa.

Jabal och Jubal alltså. I en släkt med så fantasifulla namn måste Lemek vara det svarta fåret. Om han får en son till och kallar honom Jebul och detta sedan används för att förklara var djävulen kom ifrån, så lovar jag att sluta läsa.
     Det verkar ju i och för sig mer rimligt att musikalitet skulle vara ärftligt till viss del, men när det gäller piprökning är jag mer skeptisk.

22Men Silla födde ock en son, Tubal-Kain; han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster var Naama.

Så koppar- och järnsmide är också ärftliga åkommor? Fast jag antar att om hela mänskligheten härstammar från de personer som har nämnts här, så är var och en av dem stamfar till alla nu levande människor. Speciellt som det fortfarande verkar vara väldigt ont om kvinnor, även om deras antal just fördubblades.
     Jag har en stund haft ett gnagande tvivel om att döttrarna inte nämns, eftersom den här religionen är så patriarkalisk, men vi ser ju tydligt att detta inte är förklaringen till kvinnobristen. Naama är helt enkelt den första kvinnan sedan Eva.

23Och Lemek sade till sina hustrur: "Ada och Silla, hören mina ord; I Lemeks hustrur, lyssnen till mitt tal: Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får.

Här ser vi tydligt att Lemek inte är helt sinnesfrisk. Det var väl inget större problem att han inte kunde hitta på ordentliga namn åt sina söner, men när han börjar titulera sina hustrur, som för övrigt är en och samma person, som "I Lemeks hustrur" får man känslan att han inte har ett riktigt grepp om verkligheten. Dessutom visar han att han är extremt våldsam och blodtörstig. Något som är mindre lämpligt i hans värld, eftersom mänskligheten består av högst tretton personer, inklusive hans egna fyra barn, hans hustru (som dessutom är hans farfars farfars farmor) och han själv.

24Ja, sjufalt hämnad bliver Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt."

Som sagt, den här inställningen är helt befängd i den omgivning Lemek befinner sig i. Den enda som har visat sig vara lite våldsam (även om det var på grund av Guds inblandning) är Kain och han måste vara en mycket gammal man om han fortfarande lever.