Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Set och Enos
25Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: "Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom."

När utspelas det här barnalstrandet? Om det händer efter det tidigare kapitlet måste Adam och Eva vara oerhört gamla. De är ju redan farfars farfars farfars föräldrar (även om nu Eva även råkar vara mor till de där barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnen).
     Jag förstår inte heller riktigt vad namnet Set har med Evas förklaring till det att göra. Den enda betydelsen på namnet Set som jag har kunnat hitta är rotskott och det är inte precis i närheten av Guds-ersättning-för-Abel. Kanske Abel II eller Bebel hade passat bättre. Eller varför inte göra som de gjorde förr och bara kalla den nye sonen också för Abel - förr kunde ju en familj ha flera stycken barn med samma namn om de första dog unga.

26Men åt Set föddes ock en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man åkalla Herrens namn.

Jag undrar vem det var som var mor till Enos. För första gången kan det vara någon annan än Eva. Detta om vi antar att Lemeks dotter Naama är könsmogen, vilket hon borde ha hunnit bli om hon föddes före Set. Fast även om det finns två kvinnor att välja på kan man förstå att de började åkalla sin gud för att få hjälp med att lösa den här bristen.