Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Sets släkttavla
5
1Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.

Om stycket ska handla om Adams släkt, tycker jag att rubriken "Sets släkttavla" är missvisande. Sets utgör ju bara hälften av Adams överlevande söner.
     Inga nyheter här inte. Adams barn har vi redan fått läsa om. Hur skulle vi kunna glömma Kain, Abel och Set? Nåja, Set är väl inte så minnesvärd. Och det där med skapelsen har också diskuterats. Jag tycker mig minnas att det nämndes att människan skapades till Guds avbild, men nu är de bara lika honom. Jag antar att han inte lyckades riktigt.

2Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.

Jag kommer ihåg att han välsignade dem, men inte att "människa" var ett av namnen han hittade på. "Dag" och "natt", kommer jag ihåg, och "jord" och "hav". Jag antar att den ursprungliga beskrivningen inte var komplett, men det kan man väl knappast vänta sig med tanke på hur många saker som finns i världen och måste ha skapats under de där åtta-nio dagarna.

3När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.

På ett sätt är det väl rimligt att Adam (och därmed även Eva, eftersom de skapades ungefär samtidigt) hann bli 130 år innan de fick Set. Det gick ju sju eller åtta generationer på Kains sida innan de kom på att de kunde ersätta Abel med en ny son. Men givetvis är det helt befängt att ett par, som har uppnått en högre ålder än man någonsin har dokumenterat, skulle kunna få barn. Om inte annat måste Eva vara utsliten efter alla barn hon har skaffat med sina barn och barnbarn och så vidare.

4Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.

Nej, nu får ni ge er. Han kan inte ha levt i 800 år till. Och det är om möjligt ännu mer omöjligt att han under den tiden fick barn hela tiden.

5Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.

Ja, 130 plus 800 är 930, så det stämmer. Och det är sant att man brukar dö när hela ens livstid är slut.

6När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos.

Vad hade Set för sig innan han skaffade barn? Det kan ju inte ha funnits så mycket att göra på den tiden. Han kan inte ha flygluffat runt världen eller gjort karriär inom showbusiness och därför inte ha fått tid att skaffa barn.

7Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar.

Det här måste vara resultatet av något missförstånd. Kanske originalet är skrivet på ett språk som har samma ord för år och månad. I så fall skulle de 807 åren i själva verket vara ungefär 67 år. Fast då skulle Set ha fått sitt första barn vid åtta års ålder.

8Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.

Tack för den här informationen. Om jag hade haft problem med enkel addition kanske den hade varit användbar för mig.

9När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan.

En tanke, som jag just fick, är att det kanske var så att folk var lite puckade på den här tiden. De kanske inte visste hur man fortplantar sig. I så fall skulle det mycket väl ha kunnat ta nittio år av experimenterande för att komma på hur man ska kombinera sina olika kroppsdelar på rätt sätt.

10Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han åtta hundra femton år och födde söner och döttrar.

Kanske kan det vara så att originalspråket hade samma ord för år och dag. I så fall skulle Enosh ha blivit 92 år och ha fått en massa barn under de två sista åren av sitt liv. Jag antar att det verkar lite mer rimligt i alla fall.

11Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.

Verkligen?! Dog han sedan alltså? Det var en mycket tragisk överraskning.

12När Kenan var sjuttio år gammal, födde han Mahalalel.

Om någon hade lagt ned lite mer tid på att hitta på namn, kanske den här historien hade varit lite mer trovärdig.

13Och sedan Kenan fött Mahalalel, levde han åtta hundra fyrtio år och födde söner och döttrar.

Och döttrar, ja.

14Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.

Han dog, ja.

15När Mahalalel var sextiofem år gammal, födde han Jered.

65 år, ja. Det verkar som om folk blir föräldrar vid allt yngre år. Jag menar, 65 är ju nästan trovärdigt.

16Och sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han åtta hundra trettio år och födde söner och döttrar.

En möjlighet är att åren var kortare på den här tiden. I så fall skulle folk ha kunnat bli 900 år gamla utan att egentligen bli speciellt gamla. Fast då får man problem med åldersangivelsen för det första barnets födsel. Om vi antar att Mahalalel blev 100 år istället för 895, så motsvarar hans 65 år vid Jereds födelse drygt sju år. Det är inte riktigt rimligt det heller.

17Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.

Ja, det hade jag faktiskt redan räknat ut.

18När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok.

Jaha ja, jag antar att jag får ta tillbaka det där om att de blev föräldrar vid allt yngre år.

19Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.

Det blir ju 962 år, vilket är high-score om minnet inte sviker.

20Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.

Tack för medhållet.

21När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela.

Lagom till pensionen, alltså.

22Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.

Det låter väldigt lite i jämförelse med hans förfäder. Vad gjorde han sedan?

23Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år.

Oj! Han dog ung. Det innebär att han nästan hann dö före Adam. Henok dog 987 år efter att Adam skapades, men Adam dog blott 930 år ung.

24Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.

Alltså finns det inget liv efter detta. Först levde han och dyrkade Gud i en massa år och sedan syntes han aldrig mer till. Det verkar ju lite meningslöst att dyrka herren om den enda belöning man får är att dö ung.

25När Metusela var ett hundra åttiosju år gammal, födde han Lemek.

Han var väldigt sent ute. Så länge som till 187 år har ingen väntat hittills.
     Om jag får lov att vara lite konspiratorisk så vill jag peka på parallellerna med Kains ättlingar. Där fanns det en kille som hette Metusael och fick en son som han kallade Lemek. Metusela och Metusael är ju ganska lika namn. Är det helt säkert att det är olika personer vi talar om?

26Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra åttiotvå år och födde söner och döttrar.

Oj! Jag tror att vi har en ny toppnotering på gång...

27Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.

Jajamensan! Fanfarer för Metuscheschasch-någonting!

28När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son.

Det var synd att han väntade så länge, för det innebär att hans son inte fick träffa Adam, som dog 126 år före paltens födelse.

29Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: "Denne skall trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda, när vi bruka jorden, som Herren har förbannat."

Kan det vara frågan om en upplevd tid? Livet var så tråkigt och det fanns inget annat att göra än att påta i den förbannade jorden, så därför kändes det som om det gick 182 år innan Lemek fick en son. Så måste det vara.

30Och sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem år och födde söner och döttrar.

Det vill säga att det kändes som 595 år. Antagligen uttrycktes det från början som "nästan 600 år". På sin dödsbädd sa Lemek: "Det var så tråkigt att bruka den här jävla skitjorden, som det bara växer tistlar och törnen i, att det kändes som att leva i nästan 600 år. Jag är glad att det är över."

31Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.

Ja visst ja, så var det ja. Fast 777 låter ju så påhittat att det stöder min tes.

32När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.

"Det kändes som om jag fick vänta i 500 år på att få barn." I verkligheten var det antagligen ungefär en tjugondel av den tiden.