Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Människornas ondska växer
6
1Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem

Om det var först nu de började få döttrar, frågar jag mig hur de kunde bli så talrika. Två män kan visserligen göra det mesta som en man och en kvinna kan göra, men några barn blir det inte.

2sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.

Vilka är de här "Guds söner"? Jag trodde att hela kristendomen byggde på att det finns en gud. Nu visar det sig att det finns en massa smågudar och att de dessutom tar för sig av människokvinnorna. Det här liknar den grekiska mytologin. Snart kommer de väl att förvandla sig till nötboskap och förföra oskyldiga små flickor.

3Då sade Herren: "Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år."

Jag är säker på att man kan få några år extra om man utför rätt sexuella tjänster för rätt gud. Jag menar, Herren är ju tydligen bara en i mängden. Sedan kan man fråga sig vad han och de andra gudarna är gjorda av, eftersom de föraktar kött så mycket. Det måste ju vara något liknande - det verkar ju vara, så att säga, köttsligt kompatibelt med människans kropp.

4Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.

Här beskrivs halvgudarna från den grekiska mytologin. Gudar kliver ner på Jorden och spänner på människokvinnor. Detta resulterar i barn, som är hälften människor och hälften gudar. Dessa halvgudar blir sedan tuffa och fräcka och dyrkas som hjältar. Man frågar sig om det finns regler för hur mycket en religion får låna från andra trossystem. Kanske borde man införa sådana, för att garantera att det finns tydliga skillnader mellan olika religioner.

5Men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,

Som vanligt överdriver han och ser allt i svart och vitt. För Herren existerar inga gråskalor. Så fort några stycken klantar till det lite så är alla plötsligt helt onda på alla sätt. Det vore väl för illa om en sådan ointelligent person skulle ha något att säga till om.

6då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.

Ja visst, ja. Han kanske har en del att säga till om. Han är ju enligt uppgift allsmäktig. Man frågar sig dock om han verkligen hade behövt ångra sig om han nu var så mäktig och vis. Fast vi har ju redan sett att han kanske inte är speciellt vis.

7Och Herren sade: "Människorna, som jag skapade, vill jag utplåna från jorden, ja, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; ty jag ångrar att jag har gjort dem."

Där sitter Herren och pratar med sig själv som en gammal senil gubbe. Och nu ger han sig på de andra djuren också. Det kan vara okej att han har tröttnat på människorna och deras eviga tjat, men vad hade fyrfotadjuren, kräldjuren och fåglarna gjort för ont? Och varför ska fiskar, valar och sådant komma undan om nu allt ska utplånas?

8Men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon.

Vilken brunnäsa! Jag slår vad om att han har träningsverk i tungan efter den bedriften.