Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Noa
9Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse med Gud vandrade Noa.

Ja visst, han var säker en hedersman, men jag tror ändå att det gick åt en hel del slickande för att få Gud på sin sida när han var på det fruktansvärda humör som han tydligen var på. De där sista om "umgängelse" kan till och med implicera att han var Guds egen lilla stjärtgosse.

10Och Noa födde tre söner: Sem, Ham och Jafet.

Oj, dem har vi redan hört om. Han var 500 år (eller vad det nu är för mystisk tidsenhet som används för att beskriva människornas ålder här) när han fick dem.

11Men jorden blev alltmer fördärvad för Guds åsyn, och jorden uppfylldes av våld.

"Men"? Som i "men trots att Noa fick tre söner..."? Jag kan inte se kopplingen. Och är det förresten inte så att världen alltid blir mer och mer förfallen och otrygg i åldrande människors ögon? Det gäller säkert även åldrande gudar.

12Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden.

Jo! Gud har verkligen inte åldrats med behag. Han har blivit en riktigt elak liten gubbstrutt som sitter och klagar över "dagens ungdom" och "dunka-dunka" och "lösaktiga och långhåriga hippies". Det hela är faktiskt ganska sorgligt att se.

13Då sade Gud till Noa: "Jag har beslutit att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som de öva; se, jag vill fördärva dem tillika med jorden.

Jorden också? Tja, där ryker fiskarna och deras kompisar också. Jag hoppas att Noa gör ett försök att stoppa denna galenskap.

14Så gör dig nu en ark av goferträ, och inred arken med kamrar, och bestryk den med jordbeck innan och utan.

Gofer-vadå-för-något-sa-du? Och jordbeck? Vad är det? Jag kan tänka mig hur ställd Noa måste ha blivit inför den här ordern. Vad ska han med en ark till om Jorden ska förgöras? Inför sådana framtidsutsikter skulle i alla fall jag försöka ha så roligt som möjligt under den tid jag hade kvar. Det är troligt att det skulle bli en hel del erotiska utsvävningar... Kanske borde man leva så hela tiden. Man vet ju inte när Jordens undergång kan komma. Kanske borde man vara ute och betäcka härader istället för att försöka begripa sig på de här sagorna.

15Och så skall du göra arken: Den skall vara tre hundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög;

Det var ingen dålig ark heller. Eftersom en aln är 594 millimeter lång skulle arken vara över 178 meter lång. Den där lär nog ta sin tid att bygga. Man får hoppas att Gud lugnar sig lite med det där förgörandet. Även med all tänkbar hjälp måste det ju ta månader att färdigställa ett sådant fartyg med den tidens teknik.

16en öppning för ljuset, en aln hög alltigenom, skall du göra ovantill på arken; och en dörr till arken skall du sätta på dess sida; och du skall inreda den så, att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning.

Vore det inte enklare att skicka en ritning? Ingången på ena sidan, sa du? Inte mitt på då? Och tre våningar... Vad var det du sa först? Femton meter lång? Och så ett tak...

17Ty se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden, till att fördärva allt kött som har i sig någon livsande, under himmelen; allt som finnes på jorden skall förgås.

Men sedan då? Att fixa en översvämning lär knappast förgöra Jorden och alla djur på den. Och det var väl det som var målet med den här övningen? Såväl fiskar och andra vattenlevande djur som vissa fåglar kommer säkerligen att överleva vilken översvämning som helst. Och det skulle krävas en helt orimligt stor översvämning för att komma åt alla landlevande djur. Så mycket vatten finns helt enkelt inte på jorden.

18Men med dig vill jag upprätta ett förbund: du skall gå in i arken med dina söner och din hustru och dina söners hustrur.

Okej, fyra par ska bo på arken tills översvämningen är över. Men tanke på båtens storlek kommer det säkert att ha det ganska bekvämt. Fast fiskdieten kan nog bli lite enformig.

19Och av allt levande, vad kött det vara må, skall du föra in i arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig; hankön och honkön skola de vara.

Allt som lever? Jag blir lite osäker på om Gud har någon bra uppfattning om hur mycket det egentligen finns som lever. Det finns bokstavligen tusentals arter och att samla in två exemplar från varenda en av dem är ett enormt arbete. Frågan är om Noa skulle hinna med det även om han mot alla odds verkligen hade levt i över 500 år och dessutom fick leva lika länge till. Men vi kanske kan anta att Gud hjälper till med insamlingen. Då stöter vi på nästa problem. Alla de där djuren kan inte under några som helst omständigheter få plats på arken. Och även om Noa lyckades klämma in dem alla på något magiskt sätt, så finns det ingen mat åt dem. Översvämningen får verkligen inte vara länge om alla djuren ska överleva på fastande mage.

20Av fåglarna, efter deras arter, av fyrfotadjuren, efter deras arter, av alla kräldjur på marken, efter deras arter, skall ett par av vart slag gå in till dig, för att du må behålla dem vid liv.

Här verkar det som om Gud verkligen tänker hjälpa till med att samla in djuren. Det är ju bra, men jag tvivlar fortfarande på att de kommer att få plats på arken.

21Och du skall taga till dig alla slags livsmedel, sådant som kan ätas, och samla det till dig, för att det må vara dig och dem till föda."

Om han måste samla in mat åt alla djuren och ta den med sig kommer det att bli ännu mer ont om plats. Hur ska man förresten göra med de djur som äter andra djur. För att föda alla tigrar, lejon och leoparder kommer det att krävas ett antal extra hjortar (beroende på hur länge de ska skvalpa omkring på arken) och för att föda de hjortarna krävs ännu mer växter. Det hela går snabbt från orimligt till rent ut sagt löjligt.

22Och Noa gjorde så; han gjorde i alla stycken såsom Gud hade bjudit honom.

Jag kan inte låta bli att tycka att berättaren kommer lite billigt undan här. Det är lite som att börja en berättelse med att beskriva hur hjälten, iklädd tvångströja, hamnar i en läckande rymdkapsel på väg in i Solen med en hungrig boaorm och en svärm mördarbin som enda sällskap och sedan upptäcker att en komet är på väg mot kapseln samtidigt som mäktiga utomjordingar skjuter prick på den, och sedan avsluta med "och sedan klarade han sig".