Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Floden kommer
7
1Och Herren sade till Noa: "Gå in i arken med hela ditt hus, ty dig har jag funnit rättfärdig inför mig bland detta släkte.

Så istället för alla de där djuren som han har samlat ihop ska han ta med sig sitt hus? Och halmen och extrahjortarna och all den andra maten ska han bara slänga? Tala om meningslöst arbete.

2Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som icke äro rena ett par, hanne och hona,

Sju par?! Men han har ju bara ett par! Gud sa ju att han bara skulle skaffa ett par av varje! Det är verkligen inte rättvist att ändra på kraven så här sent i projektet. Fast det är ju bra att Gud påpekar att paren ska bestå av en hane och en hona. Så rättfärdig som Noa är så är det inte otroligt att han inte har förstått vad det där med par ska vara bra för. Fast han har ju lyckats få barn, så något måste han i och för sig ha begripit.

3sammalunda av himmelens fåglar sju par, hankön och honkön, för att behålla deras släkten vid liv på hela jorden.

Oh nej, fåglarna som är de svåraste att fånga. Nu måste han ge sig ut och skaffa ett dussin till av varje art. Det är ingen liten uppgift, må jag säga.

4Ty sju dagar härefter skall jag låta det regna på jorden, i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort."

Sju dagar?! Det är omöjligt att hinna samla in de där extra djuren. Även om alla sönerna och deras hustrur hjälper till finns det ingen chans att de skulle lyckas. Och jag har svårt att tänka mig att de kan få hjälp av några andra. "Jag kan fånga ett par fåglar om jag får plats på den där arken du har", skulle i alla fall jag svara.
     Och sedan ska det regna i fyrtio dygn. Det är ganska länge. Jag hoppas att Noa har mat så att det räcker. Han fick ju inte reda på hur mycket mat han skulle samla ihop.

5Och Noa gjorde i alla stycken såsom Herren hade bjudit honom.

Åter igen fuskas en viktig del av historien över. Det kan inte finnas någon läsare som, efter denna den andra bluffen, har kvar något förtroende för berättaren.

6Noa var sex hundra år gammal, när floden kom med sitt vatten över jorden.

Med andra ord var hans söner hundra år. Tala om pensionärskryssning.

7Och Noa gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina söners hustrur, undan flodens vatten.

Det var ju fint. Precis som Gud hade tänkt sig och dessutom har tjatat om ett antal gånger.

8Och av fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och av allt som krälar på marken

En sak som jag undrar är hur man ska veta vilka av fyrfotadjuren som är rena och vilka som är orena. Det är det ingen som har berättat. Och det är ju ganska viktigt, eftersom det ska vara sju gånger så många av de rena som av de orena.

9gingo två och två, hankön och honkön, in till Noa i arken, såsom Gud hade bjudit Noa.

Nej. Det här är fel. Noa har missuppfattat instruktionerna. Gud sa tydligt åt honom att ta med sju par av varje fågelart och av de där "rena fyrfotadjuren". Man kan förstå att Noa inte hann skaffa fram alla dessa tusentals fåglar på en vecka, men jag tror inte att Gud kommer att se med blida ögon på denna uppenbara olydnad.

10Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden.

Gud sa: "Varde översvämning!" Och översvämningen vart. Han har fortfarande en del att säga till om, den gamle surgubben.

11I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,

Den sjuttonde februari med andra ord. Då började det spruta vatten överallt och det ösregnade dessutom.

12och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

Fram till den tjugonionde mars, antar jag. Men det kan ju knappast ha regnat över hela Jorden i fyrtio dygn. Regn måste komma någonstans ifrån. Närmare bestämt utgörs regn av vatten som har avdunstat från haven. Fast Gud kanske kan skapa vatten hur han vill.

13På denna samma dag gick Noa in i arken, så ock Sem, Ham och Jafet, Noas söner, vidare Noas hustru och hans söners tre hustrur med dem,

Vilken dag då? Den tjugonionde mars? Då var det väl lite sent att hoppa in i arken. Då hade det ju slutat regna och stod de fortfarande på fast mark då, så fanns det ingen anledning att ge sig ut på havet.

14därtill alla vilda djur, efter sina arter, och alla boskapsdjur, efter sina arter, och alla kräldjur som röra sig på jorden, efter sina arter, och alla flygande djur, efter sina arter, allt vad fåglar heter, av alla slag.

Nu lägger de till ytterligare djur. De där andra flygande djuren är det ingen som har talat om tidigare. Inte för att jag har något emot fladdermöss och insekter, men det hade varit bra att tänka på dem tidigare. Ett par av alla insektarter är inte något som man samlar ihop på en eftermiddag. Och även om man skulle lyckas, så kan man ge sig på att det står någon där och vill ha sju par när man kommer hem med dem.

15De gingo in till Noa i arken, två och två av allt kött som hade i sig någon livsande.

Så det där med sju par hade Gud glömt bort då? Det var tur för Noa det. Om jag känner den här guden rätt, så skulle han ha sänkt hela båten direkt om man hade insett hur lätt man tog på hans order.

16Och de som gingo ditin voro hankön och honkön av allt slags kött, såsom Gud hade bjudit honom. Och Herren stängde igen om honom.

För Noa hade glömt att sätta handtag på insidan av dörrarna. Den där Noa kan verkligen inte tänka alls själv. Om inte Gud har sagt något om handtag, så blir det inga handtag.

17Och floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet förökade sig och lyfte arken, så att den flöt högt uppe över jorden.

Det var väl tur att det kom så mycket vatten. Det hade ju varit något av ett antiklimax om arken inte ens hade lyfts upp. Jag kan se Noa framför mig när han försöker förklara för sin familj: "Men han sa att det skulle komma en hel massa vatten. Jag kunde väl inte veta att allt arbete var i onödan..."

18Och vattnet steg och förökade sig mycket på jorden, och arken drev på vattnet.

Arken är alltså till råga på allt sjövärdig. Det hade man inte väntat sig av den initiativlöse Noa.

19Och vattnet steg mer och mer över jorden, och alla höga berg allestädes under himmelen övertäcktes.

Vattnet steg alltså närmare 9000 meter. På 40 dagar. Det gör 225 meter per dygn. Eller 9375 mm i timmen. Eller 2,6 mm i sekunden. Detta är helt orimliga mängder regn. Det skulle innebära att man tydligt skulle kunna se hur vattnet steg. Detta är ungefär 1000 gånger så mycket regn per dygn som det officiella svenska rekordet.

20Femton alnar högt steg vattnet över bergen, så att de övertäcktes.

Nåja, det påverkar knappast min tidigare uträkning.

21Då förgicks allt kött som rörde sig på jorden, fåglar och boskapsdjur och vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, så ock alla människor.

För vattenlevande djur räknas inte in i "allt liv". Och det fanns inga sjöfåglar. Och inga andra människor hade båtar, som det kunde använda för att undkomma översvämningen tillsammans med sina boskap. Trovärdigt.

22Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa.

Visst, säkert. Hur mycket som än svämmas över så finns det ändå luft ovanför vattnet, så vissa djur som andas (om det är det som menas med att ha en "fläkt av livsande i sin näsa") lär klara sig ändå.

23Så utplånade han alla varelser på jorden, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; de utplånades från jorden, och allenast Noa räddades, jämte det som var med honom i arken.

Jag tycker mig minnas att vi tidigare har fått veta att folk var stamfäder till olika yrkeskårer. Jabal var stamfar till dem som bor i tält och håller boskap. Jubal var stamfar till alla som spelar lyra och flöjt. Tubal-Kain var stamfar till alla kopparsmeder och järnsmeder. Men om nu alla människor utom Noa och hans familj utplånas, så blir ju Noa stamfar till alla människor.

24Och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundra femtio dagar.

Jag trodde att det bara regnade i fyrtio dagar. Varifrån kom i så fall vattnet som fick översvämningen att fortsätta stiga i hundrafemtio dagar?