Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Guds förbund med Noa
9
1Och Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: "Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden.

Nu är vi alltså tillbaka på ruta ett igen. Allt det där med Adam, Kain och så vidare som fick söner och döttrar var helt meningslöst. Och informationen om Jabal, som var stamfar till alla som bor i tält och håller boskap, och Jubal, som var stamfar till alla som spelar lyra och flöjt, och Tubal-Kain, som var stamfar till alla kopparsmeder och järnsmeder, det var ren och skär lögn. Ingen av dem eller någon annan av Kains ättlingar är släkt med någon som levde efter syndafloden. Noa härstammade ju från Adam via Set.

2Och må fruktan och förskräckelse för eder komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himmelen; jämte allt som krälar på marken och alla fiskar i havet vare de givna i eder hand.

Det finns gott om djur som inte är rädda för människor. Jag talar inte bara om djur som är tama och glatt kommer hoppande och gläfsande fram till en. Det finns också många djur som inte är medvetna om att människor är farliga. Daggmaskar och myror är ett par exempel. Om man ska tro på den här berättelsen måste man tycka att det är hädiskt med sådana här djur. De följer ju inte Guds vilja. Trampa på myror!

3Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta.

Ah, han försöker muta dem med bättre mat för att de ska sköta sig bättre den här gången. Eller också försöker han förgifta dem. Det finns ju gott om saker som inte går att äta. I alla fall inte mer än en gång.

4Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.

Man måste alltså tappa ur blodet från köttet och dricka det för sig. Det verkar lite omständigt. Och ganska meningslöst - allt blandas ju ändå i magen.
     Ska man tolka detta som att det är blodet som är själen? Varför torkar själen och blir svart när den rinner ut? Förlorar man en bit av sin själ när man blöder? Har blödarsjuka människor någon själ? Som blodgivare blir man ju lite orolig.

5Men edert eget blod, vari eder själ är, skall jag utkräva. Jag skall utkräva det av vilket djur det vara må. Jag skall ock av den ena människan utkräva den andres själ;

Det är alltså så att själen sitter i blodet. Allt från minsta skråma till åderlåtning innebär med andra ord att man förlorar en bit av sin själ.
     Djur som skadar människor ska också hållas ansvariga för det på samma sätt som människor ska. Den som blir biten av en hund eller stucken av en mygga bör alltså dra brottslingen inför rätta.

6den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bliva utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild.

Men vad händer med den som utgjuter blodet från den som utgöt det första blodet? Vem ska utgjuta hans blod? Och var ska kedjereaktionen sluta? Det kan ju låta som en enkel regel, men om man försöker leva efter den blir konsekvenserna svårhanterliga.

7Och varen I fruktsamma och föröken eder; växen till på jorden och föröken eder på den."

Med tanke på hur det gick första gången kanske människorna inte var lika entusiastiska den här vändan. Just när de hade kommit igång på sin myllrande mängd kom en stor översvämning och dränkte dem just när alla utom en familj befann sig för långt ifrån sina båtar för att hinna sätta sig i säkerhet. Då visade det sig att den där med att härska över Jorden inte var så mycket värt.

8Ytterligare sade Gud till Noa och till hans söner med honom:

Ja, det var väl ungefär de enda han hade att prata med. Kvinnorna verkar inte vara värda mycket och används bara för att tillverka myllrande mängder i.

9"Se, jag vill upprätta ett förbund med eder, och med edra efterkommande efter eder,

Som vanligt är förbundet helt ensidigt. "Nu kommer jag överens om att ni ska göra så här och så här." Det är vad jag kallar att härska över jorden det!

10och med alla levande varelser som I haven hos eder: fåglar, boskapsdjur och alla vilda djur hos eder, alla jordens djur som hava gått ut ur arken.

Ska de blandas in nu också. De har ju om möjligt ännu mindre att säga till om än människorna. De enda som verkar klara sig undan är de vattenlevande djuren.

11Jag vill upprätta ett förbund med eder: härefter skall icke mer ske att allt kött utrotas genom flodens vatten; ingen flod skall mer komma och fördärva jorden."

Det var ju mycket värt. Att dränka dem måste vara ett av de sämre sätten att utrota alla djur. Gud kan ju fortfarande göra om massmordet utan att bryta mot förbundet. Han behöver bara hitta på ett bättre sätt. Meteoritnedslag är ett bra tips.

12Och Gud sade: "Detta skall vara tecknet till det förbund som jag gör mellan mig och eder, jämte alla levande varelser hos eder, för eviga tider:

Spänningen är olidlig.

13min båge sätter jag i skyn; den skall vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden.

Antiklimax! Gud parkerar sin motorcykel på ett högt berg någonstans och tycker att det är ett lämpligt tecken.

14Och när jag härefter låter skyar stiga upp över jorden och bågen då synes i skyn,

Jaså, det var regnbågen han menade. Nu är det ju så att regnbågar uppkommer genom att ljus bryts genom vattendroppar som finns i luften. Om det inte fanns regnbågar innan det här förbundet slöts måste de fysikaliska lagarna ha sett markant annorlunda ut.

15skall jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig och eder, jämte alla levande varelser, vad slags kött det vara må; och vattnet skall då icke mer bliva en flod som fördärvar allt kött.

Det är alltså bara att hoppas på att det blir regnbåge ofta, så att Gud kommer ihåg sitt löfte. Där sitter han och har förberett allt för en ny syndaflod och ska just till att trycka på knappen. Precis då dyker en regnbåge upp och han utbrister: "Visst ja, jag lovade ju. Tillbaka till ritbordet."

16När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden."

Nu börjar det bli löjligt. Jag tror att han tjatar om det här för att Noa inte ska inse hur värdelöst förbundet är.

17Så sade nu Gud till Noa: "Detta skall vara tecknet till det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt kött på jorden."

Ja, ja, ja, ja, JA! Tack! Vi vet det nu! Men du lurar ingen, ska du veta. Vi fattar nog att du kan döda oss alla vilken dag som helst när du vaknar på fel sida.