Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Noas söners släkttavla
10
1Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.

Nu ska vi se om jag har förstått. Det här är alltså Noas söners släkttavla? Jag misstänkte det redan när jag läste rubriken, "Noas söners släkttavla". Men nu, efter att ha läst första versen, är jag nästan helt säker på att det jag kommer att få ta del av verkligen är Noas söners släkttavla.

2Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.

De där namnen låter misstänkt likt något som en science fiction-författare har döpt sina utomjordingar till. Mönstret är för enkelt och repetitivt. Konsonant-vokal-konsonant-vokal-konsonant skriker påhittat.

3Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma.

Det var bättre. Askenas var riktigt bra. Det låter jättenaturligt och är precis vad man skulle vänta sig att en utomjording skulle heta. Bra gjort!

4Javans söner voro Elisa och Tarsis, kitterna och dodanerna.

Nu låter det som om Javan blev far till två folkslag. Det var väl att ta i lite.

5Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.

Om jag hade varit dem hade jag hållit mig långt från kusterna efter vad som hände senaste gången Gud blev lite sur. Vid nästa syndaflod lär det vara Jafets ättlingar som stryker med först.

6Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.

Kanaan har vi hört talas om. Han blev dömd till att vara sina bröders slav för att deras far, Ham, råkade se en skymt av sin far, Noa, när han hade däckat i sitt tält. Nu ska vi alltså få veta mer om de där bröderna, som slapp undan Noas vrede med blotta förskräckelsen.

7Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.

Vad finns det att tillägga? Det är i alla fall trevligt att vi inte längre blir plågade med ständiga upprepningar av påhittade livslängder.

8Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.

Fast Gud sa ju till Noa att han skulle härska över Jorden. Innan dess var det Adam, även om inte heller han hade mycket att säga till om när Gud fick sina olika nycker.

9Han var ock en väldig jägare inför Herren; därför plägar man säga: "En väldig jägare inför Herren såsom Nimrod."

Säger man? Jag är nästan helt säker på att jag aldrig har hört någon säga det. Han låter som en ganska jobbig person. "Titta på mig, Gud! Jag är en väldig jägare! Titta då! Gud? Titta på mig!"

10Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.

Med tanke på att Noa var Nimrods farfars far så kan hans rike inte ha varit speciellt imponerande. I alla fall inte när det gäller befolkningen.

11Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela,

Byggde han tre städer? Vilka skulle bo i dem? Det kan inte ens ha funnits tillräckligt många människor på Jorden för en enda liten stad.

12och därtill Resen mellan Nineve och Kela; detta är "den stora staden".

Så den staden måste ha varit den som alla bodde i då. Det fanns ju inga som kunde bo i de andra städerna, så den som alla bodde i var uppenbarligen jämförelsevis stor.

13Och Misraim födde luderna, anamerna, lehaberna, naftuherna,

Ludren? Anemonerna? Levern? Naftalin?

14patroserna, kasluherna, från vilka filisterna hava utgått, och kaftorerna.

Nej, nu börjar det bli löjligt. Det är ju uppenbart att författaren bara har tagit meningslösa nonsensord och satt "erna" efter. Nu väntar vi bara på galoscherna och kalufserna.

15Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,

Sidon måste ha varit en tråkig figur, eftersom hans enda utmärkande drag var att han var äldre än sina syskon.

16så ock jebuserna, amorerna, girgaserna,

Jag antar att de här påhittade orden ska representera folkgrupper. Hur kunde någon vid den här tiden bli stamfar för ett antal folkgrupper utan att alla andra släktingarna också blev det? För att ha den minsta chans att undvika inavel måste Noas barnbarn och barnbarnsbarn ha beblandat sig väldigt mycket med varandra.

17hiverna, arkerna, sinerna,

Tack, vi börjar förstå.

18arvaderna, semarerna och hamaterna. Sedan utgrenade sig kananernas släkter allt vidare,

Burkerna, byfånerna, byxerna, böcklingerna, bönderna... Och det är bara en liten del av listan!

19så att kananernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.

Så Kanaan blev anfader till sodomiterna. Bra för honom!

20Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.

Eller The Hamsters, som de vill kalla sig själva. Men vänta nu! Språken har vi väl inte hört något om? Men jag klagar inte! Ingen behöver känna sig manad att hitta på språk åt allihopa, tack.

21Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers söner.

Jag fattar inte. Vem är den här Eber? Nåja, det är antagligen någon av Sems söner eller sonsöner. Vi får säkert veta mer än någon kan önska sig om dem.

22Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.

Ingen Eber här. Vi väntar med spänning.

23Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.

Mas? Han blev väl anfader till dalarnas fol.? Men jag antar att det blir svårt att hitta på namn efter ett tag.

24Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.

Aha! Där är han. Nu ska vi se varför han tydligen var viktigast av allihopa.

25Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.

Peleg? Vad har det med Jordens uppdelande att göra? Ska man tolka det som att det var på hans tid som kontinenterna gled ifrån varandra? Jag tror inte att författaren har begripit hur lång tid sådana geologiska processer tar.

26Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,

Fortfarande inget som gör att Eber förtjänar extra uppmärksamhet.

27Hadoram, Usal, Dikla,

Jaha? Och vad har de gjort för att förtjäna en helt egen vers?

28Obal, Abimael, Saba,

Obal? Obal?! Vad är det för namn? Ansträng dig lite för sjutton!

29Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

Jo, jo, hemma hos Joktan gick det undan under filten minsann.

30Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget.

Det var i alla fall klokare än Jafets ättlingar. De här bosatte sig uppe i bergen. Så långt från vattnet som möjligt. Man måste respektera den för att de lärde sig av historien.

31Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.

Japp. Så var det. Här finns inget man kan opponera sig mot. Det skulle vara det där med språken då. Men nej, jag är inte den som är den.

32Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.

Det här har vi hört förr. Vi får väl se om det inte dyker upp ännu en liten katastrof, som gör att allt får börja om från början med en man och en kvinna en gång till.