Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Teras släkttavla
27Och detta är berättelsen om Teras släkt. Tera födde Abram, Nahor och Haran. Och Haran födde Lot.

Så Teras släkt är helt enkelt en liten bit av Sems släkttavla, som vi var inne på nyss. Men Lot har vi i alla fall inte hört talas om förut.

28Och Haran dog hos sin fader Tera i sitt fädernesland, i det kaldeiska Ur.

Det var i alla fall inte lika illa som Hanok, som dog före sin farfars farfars far. Eller som Teras far, Nahor, som dog före Sem, som var hans farfars farfars farfars far.

29Och Abram och Nahor togo sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska.

När Haran hade dött tog sig alltså hans bror, Nahor, hans dotter som hustru. Haran var därmed både farbror och morfar till Nahors och Milkas barn. Det kanske var tur att han var död.
     Det är härligt med övertydlighet. Milka var dotter till Haran, som var far till Milka. Men när familjerna blir så inavlade som den här, så blir det väl lätt missförstånd annars.

30Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn.

Så länge allt fungerar som det ska är det männen som föder barnen och blir fäder, men så snart något går fel är allt kvinnans fel och det är hon som är barnlös. Faktiskt är det så att det oftast är mannens fel när ett par blir barnlöst.

31Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans son Abrams hustru; och de drogo tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanaans land; men när de kommo till Haran, bosatte de sig där.

Lot var ute och reste med sin farbror, sin farfar, sin svågers bror och sin svågers far. Det låter nästan som en gåta.

32Och Teras ålder blev två hundra fem år; därefter dog Tera i Haran.

Jag antar att han dog av förvirring eller skam över sitt komplicerade släktträd. Det heter ju släktträd och inte släktgraf, vilket borde vara en ledtråd till vilka kombinationer av släktförhållanden som ska finnas.