Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Guds kallelse till Abram
12
1Och Herren sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig.

Var det inte det som Abram just gjorde? Hans far släpade ju med sig honom boer från Ur. Ska han landsförvisas nu igen? Han kan verkligen inte vara populär.

2Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse.

Nu ska vi se här. Vad är det Gud säger? Abram ska förvandlas till "ett stort folk". Vad menas med detta? Ska ha föröka sig genom delning? Eller kanske klonas? I så fall skulle världen lusas ner med en massa Abram-kopior, vilket nog inte skulle glädja att döma av hur hatad och landsförvisad han redan är. Antagligen har Gud bara problem att uttrycka sig. Han måste mena att Abram eller någon del av Arbam ska växa sig stor.
     Sedan ska Gud välsigna honom. Detta skulle nog inte skada med tanke på hur han liv har varit så här långt. Inte nog med att han inte verkar få bosätta sig någonstans. Dessutom är hans fru den första ofruktsamma människa vi har hört talas om. Han namn ska också bli stort. Eftersom han är på väg att bli utskickad i ödemarken lär han inte bli speciellt berömd, så det här måste, hur osannolikt den än kan verka, betyda att hans namn ska bli längre. Det är väl inte mindre troligt än att han själv ska bli större.
     Slutligen ska han själv bli en välsignelse. Jag har inga förslag på vad det skulle kunna tänkas betyda.

3Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade."

Där ute i ödemarken lär det inte finnas någon som kan varken välsigna eller förbanna den stackars Abram. Och vad de andra släkterna ska ha för glädje av honom där ute är svårt att förstå.

4Och Abram gick åstad, såsom Herren hade tillsagt honom, och Lot gick med honom. Och Abram var sjuttiofem år gammal, när han drog ut från Haran.

Ja, vad skulle han göra? När Gud pekar så går man. När Gud säger "Hoppa!" frågar man "Hur högt?" och då kan man vara sjuttiofem år hur mycket man vill. Fast det är väl i och för sig ingen ålder i den här världen där folk lever i närmare tusen år.

5Och Abram tog sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelar som de hade förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran; och de drogo åstad på väg mot Kanaans land

Ett tag trodde jag att det bara var de där tre som skulle flytta, men de fick tydligen med sig ett okänt antal tjänare. Det var ju tur. Då är de minst tillräckligt många för att spela bridge och om de har tur kanske tillräckligt för ett par fotbollslag. Man måste ju ha något att göra, menar jag.

6och kommo så till Kanaans land. Och Abram drog fram i landet ända till den heliga platsen vid Sikem, till Mores terebint. Och på den tiden bodde kananerna där i landet.

Jag får erkänna att jag inte visste vad en terebint var för något, utan var tvungen att slå upp det. Det visar sig att det de jobbade så för att ta sig fram till var ett träd. Och trädet tillhörde tydligen den här snubben, More, så landet var visst inte helt öde. Istället var det helt nedlusat av kananer.

7Men Herren uppenbarade sig för Abram och sade: "Åt din säd skall jag giva detta land." Då byggde han där ett altare åt Herren, som hade uppenbarat sig för honom.

"Åt din säd" kan tolkas på två sätt. Gud kan mena att Abrams barn och barnbarn ska bo i det där landet, men det verkar inte troligt, eftersom han hustru och han inte kan få barn. Visserligen är det inte helt säkert att det var Abram det berodde på, men i vilket fall som helst skulle den tolkningen innebära att Gud uppmanar Abram att skaffa barn med någon av tjänarinnorna och det låter inte som något som Gud skulle säga. Dessutom har vi fått höra att de tog med sig "tjänare", men några "tjänarinnor" har inte nämnts.
     Då är det troligare att Gud menar att Abram ska odla säd i landet. Det låter visserligen inte som så mycket att bygga altare över, men vem är jag att bestämma vem som ska bygga vad var?

8Sedan flyttade han därifrån till bergsbygden öster om Betel och slog där upp sitt tält, så att han hade Betel i väster och Ai i öster; och han byggde där ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn.

Blev han tvungen att flytta igen? Det händer ju för sjutton inget annat i den här historien! Abram flyttar och bygger ett altare och så flyttar han igen och bygger ett nytt altare. Jag antar att det han sa när han åkallade var något i stil med "Låt mig för höge farao bo kvar här!"
     Fast Gud hade ju givit honom det där andra landet att odla säd på. Varför flyttade han då? Varför följde han inte sin guds order?

9Sedan bröt Abram upp därifrån och drog sig allt längre mot Sydlandet.

Men nu får ni ge er!