Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Abram flyttar till Hebron
14Och Herren sade till Abram, sedan Lot hade skilt sig från honom: "Lyft upp dina ögon och se, från den plats där du står, mot norr och söder och öster och väster.

Jag måste börja med att protestera mot rubriken. Det sista vi fick höra innan det här kapitlet var att Abram förblev boende i Kanaans land. Och nu ska han omgående börja flytta igen. Fast det är ju möjligt att Hebron ligger i Kanaans land.

15Ty hela det land som du nu ser skall jag giva åt dig och din säd för evärdlig tid.

Tack, det här har du redan sagt, Gud. Redan andra gången Abram var på väg till Kanaans land fick han det för att odla säd på.

16Och jag skall låta din säd bliva såsom stoftet på jorden; kan någon räkna stoftet på jorden, så skall ock din säd kunna räknas.

Det är antingen väldigt mycket säd eller också väldigt lite. Om man tänker sig att räkna varje stoftkorn på marken blir det ju ganska många, men om man ser stoftet som en enda stod klump är det lätträknat.

17Stå upp och drag igenom landet efter dess längd och dess bredd, ty åt dig skall jag giva det."

Gud uppmanar Abram att flytta. Det var en nyhet!

18Och Abram drog åstad med sina tält och kom och bosatte sig vid Mamres terebintlund invid Hebron; och han byggde där ett altare åt Herren.

Ännu en flytt, ännu ett träd och ännu ett altare. Jag hoppas att det kommer att hända något snart.