Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Hagar och Ismael
16
1Och Sarai, Abrams hustru, hade icke fött barn åt honom. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar;

Jag tycker inte att en tjänstekvinna är mycket till ersättning för ett barn. Men jag antar att det är bättre än ingenting.

2och Sarai sade till Abram: "Se, Herren har gjort mig ofruktsam, så att jag icke föder barn; gå in till min tjänstekvinna, kanhända skall jag få avkomma genom henne." Abram lyssnade till Sarais ord;

Det verkar väldigt osannolikt att Sarai skulle få någon avkomma oavsett vad Abram hittar på med Hagar. Men det är väl ingen nyhet att män tror på vad som helst om det innebär att de får sig ett ligg.

3och Sarai, Abrams hustru, tog sin egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram, sedan denne hade bott tio år i Kanaans land.

Så gick det till när Abram blev bigamist. Nu ska han väl äntligen råka i svårigheter med sin Gud. Om det inte händer något när man gifter sig med sin hustrus slav, som man har stulit från Egyptens farao, så händer det aldrig.

4Och han gick in till Hagar, och hon blev havande. När hon nu såg att hon var havande, ringaktade hon sin fru.

"Sin fru"? Med andra ord blir två kvinnor gifta med varandra om de gifter sig med samma man. Men i vilket fall som helst får man väl anse det bevisat att det verkligen var Sarai som var orsaken till att hon och Abram var barnlösa. Jag antar att det var detta faktum som Hagar råkade påpeka.

5Då sade Sarai till Abram: "Den orätt mig sker komme över dig. Jag själv lade min tjänstekvinna i din famn, men då hon nu ser att hon är havande, ringaktar hon mig. Herren döme mellan mig och dig."

Här ser vi tydligt varför det är en dålig id att gifta sig med mer än en person. Det är antagligen i stort sett oundvikligt att det dyker upp sådana här konflikter. De börjar gräla och reta varandra. "Haha, jag är gravid och det är inte du!"

6Abram sade till Sarai: "Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott." När då Sarai tuktade henne, flydde hon bort ifrån henne.

Abram svarar på det enda möjliga sättet: "Blanda för sjutton inte in mig i det där!" Fast han kanske ångrar sig nu när Sarai har skrämt bort hans andra hustru med sina smiskfantasier.

7Men Herrens ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur.

Hon blev sur och tänkte att det lät som ett bra ställe att flytta till. Med tanke på vad vi har sett av Abram tidigare och att det dessutom just visade sig att Sarai har sadomasochistiska böjelser, så kan man anta att Hagar är på väg mot ett nytt och bättre liv i Sur.
     Så kan vi givetvis inte ha det. Så fort någon, som inte är Guds gullegosse, hotar att få det bra måste det gripas in.

8Och han sade: "Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du?" Hon svarade: "Jag är stadd på flykt ifrån min fru Sarai."

Gud är inte precis allvetande, eller hur? "Vad händer? Vad gör du? Vem är jag? Vad är det här för ställe?" Han verkar inte ens veta att Hagar har blivit befordrad till fru Abram. Jag antar att hon är Sarais... svär... Sarais svärhustru kanske?
     Så får Hagar förklara sig. "Herrn i huset gjorde min med barn och frun är en galen domina, så jag stack." Vem kan opponera sig mot det?

9Då sade Herrens ängel till henne: "Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne."

Åh, herregud! Gud är med på det! Han ber henne faktiskt gå tillbaka till Sarais tortyrkammare och lägga upp sig på sträckbänken för att bli bunden och piskad. Om hon ska trots Gud någon gång så är det nu.

10Och Herrens ängel sade till henne: "Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess myckenhets skull."

Antingen kommer hon att bli en framgångsrik jordbrukare eller också lovar ängeln att hon kommer att tvingas utstå att Abram gör henne gravid ett ouppräkneligt antal gånger. Det är inte få gånger det.

11Ytterligare sade Herrens ängel till henne: "Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt lidande.

Det var en pratglad ängel, må jag säga. Och dessutom är han observant nog att lägga märke till att Hagar är med barn. Det är väl trevligt att han uppmärksammar det, men när han börjar bestämma vad ungen ska heta går det lite för långt. När man träffar gravida kvinnor kan man använda följande regel: Man får gissa vilket kön det är och komma med namnförslag, men man får inte beordra kvinnan att föda ett visst kön och kräva att barnet skall få ett visst namn.

12Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder."

Han kommer med andra ord att bli ett bokstavsbarn. DAMP, ADHD och så vidare fanns tydligen redan vid den här tiden. Det är ju bra att mamman får reda på det så här tidigt. En tidig diagnos kan antagligen hjälpa till att ge pojken ett bra liv.

13Och hon gav Herren, som hade talat med henne, ett namn, i det hon sade: "Du är Seendets Gud." Hon tänkte nämligen: "Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig?"

Det är ju inte mer än rätt att hon ger Gud ett namn när nu Gud har hittat på ett åt hennes barn. Fast jag tycker att det var ett ganska töntigt namn hon kom på så där i hastigheten. Det får en att undra var hörselns gud håller hus. Eller luktsinnets. Eller balansens.

14Därav kallades brunnen Beer-Lahai-Roi; den ligger mellan Kades och Bered.

Har det här någonting med någonting att göra? Det enda man åstadkommer med att kalla en brunn Beer-Lahai-Roi är väl att få folk att fundera över om den innehåller öl. Förresten, låg inte brunnen på vägen till Sur förut?

15Och Hagar födde åt Abram en son; och Abram gav den son som Hagar hade fött åt honom namnet Ismael.

Nej, det där är inte sant. Även om Hagar nu, mot förmodan, har traskat tillbaka till Abram, så var det inte han som hittade på det där namnet. Det var ju Gud som gjorde det. Eller om det var ängeln. Vad nu änglar är för något. Det är det ju faktiskt ingen som har förklarat.

16Och Abram var åttiosex år gammal, när Hagar födde Ismael åt Abram.

Ja visst ja, hur kunde vi glömma att vi måste hitta på en helt orimlig ålder på pappan så fort någon får barn. För att Abram skulle ha varit 86 år gammal när Abram blev far till Abrams son är ju helt orimligt. Abram.