Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Sodoms och Gomorras förstöring
23Då nu solen hade gått upp över jorden och Lot hade kommit till Soar,

Det här är en intressant mening. Jorden är ju rund, så Solen håller alltid på att gå upp någonstans. För att den här meningen ska ha någon innebörd måste man alltså utgå ifrån att Jorden är platt. Författaren till den här texten måste alltså ha varit mer än lovligt obildad.

24lät Herren svavel och eld regna från himmelen, från Herren, över Sodom och Gomorra;

Okay, jag kan gå med på att folket Sodom hade lite konstiga traditioner. Jag tänker på det där med att alla männen skulle ligga med gästerna. Men vad har Gomorra gjort för fel?

25och han omstörtade dessa städer med hela Slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken.

Det är uppenbart att när Herren gör något, så gör han det ordentligt. Han irriterade sig på något som männen i Sodom hade fått för sig och hans lösning var att utplåna både Sodom och Gomorra (som måste vara en annan stad i närheten) och dessutom slätten mellan städerna. Han nöjde sig inte heller med att riva husen och döda invånarna. Han förintade verkligen allt inklusive växtligheten. Det är ord och inga visor! Det borde väl lära Lot att inte opponera sig.

26Och Lots hustru, som följde efter honom, såg sig tillbaka; då blev hon en saltstod.

Ja, om man bryter mot reglerna får man ta konsekvenserna. Man fick inte vända sig om, inte stanna och man måste hinna till bergen (alternativt Soar). Uppenbarligen hade hustrun inte hunnit fram, eftersom hon fortfarande var ute och gick, och dessutom vände hon sig om. Och när hon hade förvandlats till en saltstod stannade hon antagligen också, så hon bröt mot alla reglerna.

27Och när Abraham bittida följande morgon gick till den plats där han hade stått inför Herren,

"Tidigt på morgonen" borde betyda ungefär "när solen gick upp över jorden". Så, givet att den här platsen ligger någonstans i närheten av Sodom (och inte för nära), kommer Abraham att blanda sig i leken. Spännande.

28och blickade ned över Sodom och Gomorra och över hela Slättlandet, då fick han se en rök stiga upp från landet, lik röken från en smältugn.

Jag tänkte väl att han var i närheten. I rimlighetens namn borde väl Abraham förvandlas till en saltstod nu, eftersom han vände sig åt fel håll och blev vittne till Guds lilla massaker. Fast reglerna kanske inte gäller de som har blivit kompisar med Herren.

29Så skedde då, att när Gud fördärvade städerna på Slätten, tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan omstörtningen, då han omstörtade städerna där Lot hade bott.

Som jag trodde. Allt handlar om kontakter. De som är bundis med Gud kommer undan oavsett vilka brott de har begått. Det ironiska i hela situationen är ju att Lot, som var den mest perverse i hela berättelsen, kom undan när Herren hämnades på Sodom och Gomorra för deras, i hans ögon, perversa leverne.