Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Moabiternas och ammoniternas ursprung
30Och Lot drog upp från Soar till bergsbygden och bodde där med sina båda döttrar, ty han fruktade för att bo kvar i Soar; och han bodde med sina båda döttrar i en grotta.

Jag kan förstå att Lot blev lite rädd när han hörde vad Herren hade gjort med hans tidigare hemstäder. Gud hade sagt att han skulle fly upp i bergen, så det gjorde han. Till slut, får man väl tillägga.

31Då sade den äldre till den yngre: "Vår fader är gammal, och ingen man finnes i landet, som kan gå in till oss efter all världens sedvänja.

Det låter som om jag hade rätt när jag gissade att Lot hade gjort sitt bästa för att faktiskt göra sina döttrar med barn. Det är ett under att de fortfarande är intresserade av att ha sex på vanligt vis. Efter att ha blivit utsatta för sådana övergrepp och sedan tvingats flytta ut i ödemarken med förövaren fanns det inte mycket hopp om att de skulle kunna leva normala liv.

32Kom, låt oss giva vår fader vin att dricka och lägga oss hos honom, för att vi må skaffa oss livsfrukt genom vår fader."

Okej. Jag tar tillbaka det där om normala liv. De är uppenbart svårt traumatiserade. Man frågar sig dock varför de skulle ge sin far vin. Han verkar inte ha behövt luras att ha sex med sina döttrar tidigare. Antagligen var det så att han alltid brukade vara berusad när han våldförde sig på dem, vilket gjorde att de förknippade fylleriet med övergreppen och trodde att man var tvungen att supa före sex.

33Så gåvo de sin fader vin att dricka den natten, och den äldre gick in och lade sig hos sin fader, och han märkte icke när hon lade sig, ej heller när hon stod upp.

Visst, säkert. Han märkte inget alls! Det här låter som en dålig historia som berättas av den åtalade i en rättsprocess. "De söp mig full och hade sex med mig mot min vilja. Jag märkte inget!"

34Dagen därefter sade den äldre till den yngre: "Se, jag låg i natt hos min fader; låt oss också denna natt giva honom vin att dricka, och gå du in och lägg dig hos honom, för att vi må skaffa oss livsfrukt genom vår fader."

Tack, jag tror att vi är på det klara med vad deras sjuka plan går ut på.

35Så gåvo de också den natten sin fader vin att dricka; och den yngre gick och lade sig hos honom, och han märkte icke när hon lade sig, ej heller när hon stod upp.

Och farsan fattar ingenting. Han är bara ett viljelöst offer. Stackars, stackars Lot. Det är vad det är meningen att vi ska tro, men det lär inte finnas många som är tillräckligt blåögda för att gå på det.

36Så blevo Lots båda döttrar havande genom sin fader.

Jag hoppas verkligen att det här är det sista vi hör om det här.

37Och den äldre födde en son, och hon gav honom namnet Moab; från honom härstamma moabiterna ända till denna dag.

Jag antar att "moabit" är ett annat ord för "inavlad stackare".

38Den yngre födde ock en son, och hon gav honom namnet Ben-Ammi; från honom härstamma Ammons barn ända till denna dag.

Eller är det "ammonit" som betyder "inavlad stackare"?
     Egentligen är det ganska fantastiskt att det inte finns tillstymmelse till fördömande av denna ultraincestuösa familj. Uppenbarligen tycker författaren att det är helt normalt att fäder gör sina döttrar med barn så snart det är lite ont om män i grannskapet.