Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Bibelns syn på onani
Bibeln säger inget om onani. Det är på intet sätt förbjudet.
     Det finns dock ett avsnitt, som verkar lite relevant. Huvudpersonen heter nämligen Onan, vilket är lite för bra för att vara en slump. Låt oss ta del av det lilla som berättas om honom i 1 Mos 38:6-10:

6Och Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. 7Men Er, Judas förstfödde, misshagade Herren; därför dödade Herren honom. 8Då sade Juda till Onan: "Gå in till din broders hustru, äkta henne i din broders ställe och skaffa avkomma åt din broder." 9Men eftersom Onan visste att avkomman icke skulle bliva hans egen, lät han, när han gick in till sin broders hustru, det spillas på jorden, för att icke giva avkomma åt sin broder. 10Men det misshagade Herren att han gjorde så; därför dödade han också honom.

Det var alltså Onans far, Juda, som tyckte att Onan skulle göra sin brors hustru, Tamar, med barn när brodern hade avlidit innan han själv hann fixa det själv. Onan tyckte, antagligen för att hans bror hade dött ganska nyligen, att det var lite obehagligt. Man kan ju också lätt tro att Juda var lätt förvirrad när han beordrade Onan att ligga med Tamar. Han sörjde så klart sin son och var ledsen att han inte hade hunnit få några barnbarn. Detta höll dock inte Gud med om. Han ansåg att en son alltid ska lyda sin far och tvekade inte ett ögonblick innan han klubbade ihjäl Onan.
     En annan tolkning är att Gud helt enkelt var lite extra mordisk just den här dagen. Han vaknade på fel sida och för det fick Er och Onan plikta med sina liv. Antagligen blev Juda helt galen av sorg efter det andra mordet, men vad bryr sig Gud om det? Gud är en despot som inte behöver stå till svars för sina handlingar.

Det kan, som sagt, verka lite underligt att det faller på broderns lott att gör frun gravid när en gift man har dött barnlös, men det är faktiskt helt enligt reglerna. Lagtexten finns i 5 Mos 25:5-10:

5När bröder bo tillsammans, och en av dem dör barnlös, då skall den dödes hustru icke gifta sig med någon främmande man utom släkten; hennes svåger skall gå in till henne och taga henne till hustru, och så äkta henne i sin broders ställe. 6Och den förste son hon föder skall upptaga den döde broderns namn, för att dennes namn icke må utplånas ur Israel. 7Men om mannen icke vill taga sin svägerska till äkta, så skall svägerskan gå upp i porten, till de äldste, och säga: "Min svåger vägrar att upprätthålla sin broders namn i Israel; han vill icke äkta mig i sin broders ställe." 8Då skola de äldste i staden där han bor kalla honom till sig och tala med honom. Om han då står fast och säger: "Jag vill icke taga henne till äkta", 9så skall hans svägerska träda fram till honom inför de äldstes ögon och draga skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och betyga och säga: "Så gör man med den man som icke vill uppbygga sin broders hus." 10Och hans hus skall sedan i Israel heta "den barfotades hus".

Det enda sättet att komma undan verkar vara att inte bo tillsammans med sin bror. Fast man kan ju tycka att straffet är ganska lindrigt. En bar fot, en loska och ett öknamn ska väl en karl tåla.
     Nya testamentet håller för övrigt med i Matt 22:24:

24och sade: "Mästare, Moses har sagt: 'Om någon dör barnlös, så skall hans broder i hans ställe äkta hans hustru och skaffa avkomma åt sin broder.'

Men det må vara hur det vill med det, för man måste läsa texten ganska slarvigt för att få för sig att den på något sätt handlar om onani. Faktum kvarstår: det står inget i Bibeln om onani.