Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Bibelns syn på preventivmedel
Man får leta länge och vara väldigt fantasifull för att hitta uttalanden om preventivmedel i Bibeln. Det är lätt att bara rycka på axlarna och anta att det är tillåtet. Man kan ju tycka att Gud borde vara tydligare om han tyckte illa om kondomer, p-piller eller något annat preventivmedel. Om det vore förbjudet skulle ju inget vara enklare än att bara berätta det i klartext.
     Vi ska dock ta en titt på några passager som kan tänkas ha med saken att göra. Redan i skapelseberättelsen förklarar Gud vilket han syfte var med att skapa människorna. 1 Mos 1:28:

28Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: "Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden."

Vi ska vara fruktsamma och föröka oss så att vi uppfyller Jorden. Givetvis finns det ingen motsättning mellan att använda preventivmedel och att vara fruktsam och föröka sig. Det gör inget om vi bestämmer själva när vi vill ha barn så länge vi ser till att yngla av oss till slut.

Berättelsen om Onan kan vara relevant för preventivmedelsdebatten lika väl som den om onani. Vi läser 1 Mos 38:6-10 igen:

6Och Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. 7Men Er, Judas förstfödde, misshagade Herren; därför dödade Herren honom. 8Då sade Juda till Onan: "Gå in till din broders hustru, äkta henne i din broders ställe och skaffa avkomma åt din broder." 9Men eftersom Onan visste att avkomman icke skulle bliva hans egen, lät han, när han gick in till sin broders hustru, det spillas på jorden, för att icke giva avkomma åt sin broder. 10Men det misshagade Herren att han gjorde så; därför dödade han också honom.

Man kan få för sig att Gud blir arg på Onan för att han använder sig av tekniken med avbrutet samlag för att undvika att skaffa barn, men i så fall är det svårt att veta om Gud tycker illa om alla preventivmetoder eller om han helt enkelt tycker att avbrutna samlag är en för osäker metod. Mest troligt är det dock att han blev arg för att Onan bröt mot den där konstiga lagen som tvingar brodern till en man, som dör barnlös, att göra änkan med barn.

Psaltaren verkar vilja ha ett ord med i laget. Ps 127:3-5:

3Se, barn äro en Herrens gåva, livsfrukt en lön. 4Likasom pilar i en hjältes hand, så äro söner som man får vid unga år. 5Säll är den man som har sitt koger fyllt av sådana. De komma icke på skam, när de mot fiender föra sin talan i porten.

Nej, förresten. Det där har inget med preventivmedel att göra. Det står bara att det är bra att det är bra att få söner så snabbt man kan.

Sammanfattningsvis är det helt okej att använda preventivmedel. Bibeln har i alla fall inget att invända. Det som är väldigt paranoid och gudsfruktig kan fundera på att undvika avbrutna samlag, men jag tycker att det verkar onödigt. Om det, mot förmodan, finns ett förbud mot det, så är det i alla fall inte så uttalat.