Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Bibelns syn på homosexualitet
Bibelns syn på homosexualitet kan förefalla svår att misstolka. Den talar tydligt om vad som gäller utan allt för många förskönande omskrivningar. Emellertid finns det många kristna som av olika anledningar vrider sig ur led för att lyckas tolka skriften så att det framstår som att den säger det som uttolkarna skulle vilja att den sa. Av den anledningen är det kanske på sin plats att ta en titt på vad som verkligen står skrivet.
     Det första vi hittar är följande två stycken från tredje Moseboks artonde och tjugonde kapitel:

22Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.

13Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem.

Dessa lagar kan verka oomkullrunkeliga. Men bara för att ingen ska få för sig att de gamla lagarna inte gäller bara för att det finns ett nyare testamente tar Paulus upp ämnet i sitt brev till romarna och han gör det redan i första kapitlet, vilket visar hur viktigt det är:

26Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; 27sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

För att förtydliga referensen till 3 Mos 20:13 använder Paulus samma ord för att beskriva homosexualiteten, nämligen "styggelse".
     Den som vill leva sitt liv i enlighet med Bibeln ord kan inte bortse från dessa regler. Även om lagarna i gamla testamentet bara gäller män så tycks Paulus utöka dem till att även gälla kvinnor. Det finns dock inget som säger att lesbiska ska staffas med döden.
     En annan sak som man kan notera är att så kallade strap-ons inte får användas av en kvinna på en man. Hon bryter då mot 3 Mos 18:22 genom att hon ligger "hos en man såsom man ligger hos en kvinna". Inte heller i detta fall finns dock stöd för dödsstraff.