Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Bibelns syn på Muhammed
Idag ska vi tala om ett aktuellt ämne. Vi ska nämligen fråga oss hur Bibeln ser på profeten Muhammed. Detta kan verka som en irrelevant fråga för en sajt som sysslar med bibelstudier. Bibeln kan ju inte ha något att säga om Muhammed, tycker säkert många. Han tillhör ju till och med en helt annan religion! Detta stämmer givetvis. Därtill är det ju så att Bibeln sammanställdes runt år 400, medan Muhammed inte föddes förrän omkring år 570, vilket sett ur rent logisk synvinkel kan tyckas innebära att det inte kan stå något om Muhammed i Bibeln.
     Om man resonerar så bortser man dock från en mycket viktig aspekt på Bibeln, nämligen att den är en helig skrift som innehåller Guds ord. Gud begränsas som bekant inte av tid och rum. Det behövs inte ens ett Bibelcitat för att påvisa att Gud är allsmäktig. Det är allmänt känt. I Guds allmakt ingår självfallet förmågan att se obegränsat långt in i framtiden. Slutsatsen av detta är att om Muhammed hade varit en riktig profet eller en viktig person på något annat sätt så hade han säkerligen nämnts i Bibeln.
     Det är med andra ord en mycket signifikant iakttagelse att Bibeln inte nämner Muhammed. Han finns inte med som profet. Han dyker inte upp i uppenbarelsebokens framtidsvision. Han skymtar inte ens som rondellhund i bakgrunden.
     Det är faktiskt så att det bara finns ett enda ställe som indirekt uttrycker en åsikt om Muhammed och hans anhängare:

27Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över sig, fören dem hit huggen ned dem här inför mig.
(Luk 19)

Detta påbud gäller emellertid som synes en stor del av mänskligheten och det finns ingen anledning för muslimer att känna sig speciellt utpekade.