Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Bibelns syn på Domedagen
En viktig sak i Bibeln är den kommande domedagen. Så länge det har funnits kristna har det spekulerats om när den ska inträffa. Man har lika länge trott att den är nära förestående. Till och med i själva Bibeln finns denna idé. Johannes skriver i sitt första brev (kapitel 2):

18Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.

Detta kan vara svårt att förstå, eftersom det skrevs för bortåt 2000 år sedan och det nu är uppenbart att det inte stämde. Eller gjorde det inte? Det står ju trots allt i Bibeln, så det måste vara sant. Vi får återkomma till detta.

Här är några av förutsägelserna om vad som ska hända som tecken på att Domedagen är nära (en sammanfattning följer efter alla citaten):

Matteus, kapitel 24:
5Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många. 6Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. 7Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; 8men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'. 9Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull. 10Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre. 11Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. 12Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. 13Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. 14Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

Lukas, kapitel 21:
8Han svarade: "Sen till, att I icke bliven förvillade. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och: 'Tiden är nära'. Men följen dem icke. 9Och när I fån höra krigslarm och upprorslarm, så bliven icke förfärade; ty sådant måste först komma, men därmed är icke strax änden inne." 10Därefter sade han till dem: "Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike; 11och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen. 12Men före allt detta skall man gripa eder, man skall förfölja eder och draga eder inför synagogorna och sätta eder i fängelse och föra eder fram inför konungar och landshövdingar, för mitt namns skull.

20Men när I fån se Jerusalem omringas av krigshärar, då skolen I veta att dess ödeläggelse är nära.

Paulus andra brev till tessalonikerna, kapitel 2:
3Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och "Laglöshetens människa", fördärvets man, hava trätt fram, 4vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Paulus första brev till Timoteus, kapitel 4:
1Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar, 3och som förbjuda äktenskap och vilja att man skall avhålla sig från allahanda mat, som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas av dem som tro och hava lärt känna sanningen.

Paulus andra brev till Timoteus, kapitel 3:
1Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. 2Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, 4förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, 5de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft.

Sammanfattningsvis är det detta som ska hända innan Domedagen är här:

 • Folk kommer att låtsas vara frälsare.
 • Folk kommer att låtsas veta att Domedagen är nära.
 • Det ska bli krig.
 • Det ska bli hungersnöd.
 • Det ska inträffa jordbävningar.
 • Farsoter ska breda ut sig.
 • Man ska förfölja kristna.
 • Laglöshet ska breda ut sig.
 • Kärlekslöshet ska breda ut sig.
 • Evangeliet ska ha predikats i hela världen.
 • Kostiga saker ska synas på himlen.
 • Man ska kriga i närheten av Jerusalem.
 • En tyrann ska dyka upp och leka gud.
 • Folk ska tappa tron.
 • Man ska hitta på regler om vad man får äta.
 • Människor ska vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod... Ja, mänskliga, helt enkelt.

Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Den naiva tolkningen är att Domedagen är nära, eftersom alla dessa tecken är uppfyllda i dagens värld. Men det man väljer att inte se om man tolkar det hela så är att dessa tecken har varit uppfyllda åtminstone i 2000 år och de av dem som inte specifikt handlar om kristendomen har varit uppfyllda så länge det har funnits människor. Och de kommer av allt all döma att vara uppfyllda så länge det kommer att finnas människor.
     Vad är nu detta? Berättar inte Bibeln för oss när Domedagen ska komma? Jo! Det gör den! Även om det inte verkar så om man bara läser ytligt och inte begrundar vad orden verkligen betyder. Bibeln säger till och med på ett ställe (Matteus 24:36):

36Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.

Kan det bli tydligare än så? Det är uppenbart att vi inte kan veta när Domedagen ska komma.

Jaja, jag ska sluta retas. Jag ska berätta hur det ligger till.

Om man granskar den sista citatet ovan ser man att det står att ingen vet något om Domedagen. Detta inkluderar alla människor som har levt och alla som kommer att leva. Samtidigt konstaterade vi tidigare att tecknen på att Domedagen är nära är lika aktuella nu som för 2000 år sedan och så långt in i framtiden som vi kan föreställa oss.
     Då kommer vi tillbaka till Johannes första brev, där han skrev att den yttersta tiden var inne, vilket betyder att Domedagen var nära. Och han hade ju rätt, för tecknen var uppfyllda. I själva verket har alla som har sagt att Domedagen är nära haft rätt, för tecknen har alltid varit uppfyllda. Samtidigt vet ingen något om den.

Det som nu framträder med plågsam tydlighet är att Domedagen alltid är lika nära, men att den aldrig kommer att inträffa. Detta är den enda rimliga slutsatsen av det vi läser i Bibeln.

Låt mig slutligen citera Lukas 21:8 igen:

8Han svarade: "Sen till, att I icke bliven förvillade. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och: 'Tiden är nära'. Men följen dem icke.

Tänk på detta när du hör någon säga att Domedagen är nära. Följen dem icke.