Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Kontakt
För att få kontakt med Gud kan man använda bön. Detta är dock ett ganska osäkert sätt. Det är sällan han bryr sig om att lyssna. Den troende upplever det oftast som i Klagovisornas tredje kapitel:

8Hur jag än klagar och ropar
lyssnar han inte till min bön.

44Du har dolt dig i moln
som ingen bön kan genomtränga.

Antagligen beror detta på att folk inte vet hur de ska be. Som tur är hjälper Bibeln till med denna detalj. I Matteusevangeliets sjätte kapitel kan man läsa följande:

7Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 8Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
     9Så skall ni be:
     Vår fader, du som är i himlen.
     Låt ditt namn bli helgat.
   10Låt ditt rike komma.
     Låt din vilja ske,
     på jorden så som i himlen.
   11Ge oss idag vårt bröd
         för dagen som kommer.
   12Och förlåt oss våra skulder,
     liksom vi har förlåtit dem
         som står i skuld till oss.
   13Och utsätt oss inte för prövning,
     utan rädda oss från det onda.

Detta är alltså vad man ska säga när man ber. Inget annat och varken mer eller mindre. Ett problem i sammanhanget är att detta är en översättning och att det inte framgår vilket språk det är man ska använda när man vänder sig till Gud. Det kan vara så att man får använda sitt eget språk (det var ju trots allt Gud själv som såg till att det finns så många språk). Då blir problemet istället att välja vilken översättning man ska använda sig av. Det som citerat ovan kommer från 2000 års översättning och stämmer antagligen inte speciellt väl med det som de flesta kommer ihåg från skolan.

Om man vill komma i kontakt med Bibeln på Internet kan man med fördel följa följande länk:

http://www.lysator.liu.se/runeberg/bibeln/

Om det, mot förmodan, är redaktionen bakom bibelstudier.se man vill komma i kontakt med är det följande adress man ska använda (OBS: eftersom vi publicerar vissa av breven under debatt måste vi be de skribenter som vill vara anonyma att uppge detta):

webmaster AT bibelstudier.se

Om ett mail till den adressen innebär större chans att få svar än en bön till Gud låter vi vara osagt.