Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Släkt
Bibeln är väldigt noga med att berätta hur gamla männen var när de blev fäder och hur länge de levde. Denna information kan man använda för att skapa sig en bild av vilka som levde samtidigt och så vidare. Om man ska ha glädje av informationen måste man givetvis bortse ifrån att de allra flesta siffrorna är fullständigt orimliga och antagligen avspeglar upplevd livslängd snarare än verklig.

I figuren nedan finns Terachs anfäder inritade.

Ur detta kan man utläsa att Terach levde samtidigt som sin farfars farfars farfars farfars far, Noa.

Om man tillägger att syndafloden inträffade när Noa var 600 år, d.v.s. år 1656, kan man konstatera att Metushelach troligen var en av dem som dog i översvämningen. Hans liv, som, med sina 969 år, var det längsta av de som nämns i Bibeln, fick alltså ett våldsamt slut. Det är inte illa pinkat för en så gammal gubbe. Hans son, Lemek slapp uppleva katastrofen, eftersom han dog fem år innan sin far.

Ett problem, som man snabbt upptäcker när man försöker sammanställa uppgifterna, är att det är oklart när Arpakshad föddes. Enligt 1 Mos 11:10 hände det när Sem var 100 år, vilket uppges vara två år efter floden:

10Detta är Sems släkttavla. Sem hade levt i 100 år när han blev far till Arpakshad, två år efter floden.

Men Noa blev, enligt 1 Mos 5:32, far till Sem när han var 500 år:

32När Noa hade levt i 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet.

Floden inträffade, enligt 1 Mos 7:6, när Noa var 600 år:

6Noa var 600 år när floden översvämmade jorden.

Detta bekräftas av 1 Mos 9:28-29:

28Efter floden levde Noa 350 år. 29Noas hela livstid blev 950 år; sedan dog han.

Det är alltså något som inte stämmer med någon av tidsangivelserna.