Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Debatt
Här tar vi upp intressanta synpunkter som har kommit in till vår kontaktadress.

2004-10-14: öh... (Anonym)
2005-08-21: Angående 1 Mos 5:1 (Jon)
2007-04-12: Ateisttesten (Patrik Lindenfors)
2007-05-07: Synpunkter på konceptet (David Andersson)
2007-05-20: Re: Synpunkter på konceptet (David Andersson)
2007-11-11: Bibelstudier (Martin Calrén)
2008-02-10: fråga. (Anonymiserad 2012-08-16)
2008-02-11: Dagens tips.. (Daniel Elvelyck)
2008-03-09: Re: fråga. (Anonymiserad 2012-08-16)

2008-03-09: Re: fråga. (Anonymiserad 2012-08-16)

> Tack för svaret, men ni besvarade dock inte min fråga på något sätt. Jag
> frågade om ni är aktivt troende kristna. Ja eller nej? Med aktivt troende
> menar jag kyrkbesökande, missionerande, kristen som ber för sjuka och annat
> som följer den som tror.

Hej igen! Eftersom du ber så enträget och har satt samman en ganska klar definition av vad det är du vill veta, ska vi besvara din fråga trots att den strängt taget inte har med Bibeln att göra. Vi brukar ju annars försöka hålla oss till ämnet så att säga.
     Svaret är nej. Det finns ingen som arbetar med bibelstudier.se som också uppfyller din definition av troende.
     Till exempel ber vi inte för sjuka. Anledningen till det känner du redan till, eftersom den framgår av texten som du läste innan du skrev till oss. I Bibeln finns tydliga regler för hur man får be och dessa lämnar inget utrymme för att be för sjuka.
     Därmed anser vi frågan besvarad och återgår till ämnet för bibelstudier.se, nämligen Bibeln.

2008-02-11: Dagens tips.. (Daniel Elvelyck)

> Hej kära bibelstudier.se!
> Jag fick tips idag om att gå in på er sida och läsa era ambitiösa
> texter. Det var dagens nöje - so far!

Tack, det är alltid trevligt att kunna förgylla sina medmänniskors tillvaro. Vi kan bara hoppas att du får ut lika mycket av bibelstudier.se i framtiden. Du är alltid välkommen tillbaka.

> Mer ambition och nitiskhet var längesedan jag såg!

Tack igen! Nitiskhet är viktigt när man studerar Skriften. Det finns alldeles för många som bara låter andra tala om för dem vad som står skrivet. Ofta är det inte ens sant!

> Själv är jag bibellärare i andra samanhang, men jag ska inte påstå att
> jag fick alltför mycket uppslag och nya tankar från er, men det var kul:)

Det var ju lite tråkigt att höra att du inte hittade några nya infallsvinklar här, men vi väljer att tolka det som ett tecken på att du redan kan din Bibel och känner till det mesta av det vi tar upp. Kanske kommer vi att behandla något ämne som du inte är så insatt i i framtiden. Om det blir så skulle vi bli glada över ett brev med vittnesmål från dig.

> Fortsätt att lika nitiskt läsa bibeln för att kväva oron inför
> Gudstanken i era hjärtan! Min erfarenhet är att ni förr eller senare
> kommer att vara frälsta.

Oj, nu blev det lite aggressivt, tycker jag. Fast det kanske bara är en övertolkning. Det är ju svårt att förmedla känslor via epost. Hur som helst är jag lite förvånad över att du tar upp bibelstudier som ett sätt att trycka ned gudstanken i sitt hjärta. Jag hoppas att du inte förmedlar den synen till dina elever.

> Ha det gott, lycka till, och oavsett hur mycket det betyder för er, Gud
> välsigne er!
>
> Med seriösa, varma och kärleksfulla hälsningar,
>
> Daniel Elvelyck

2008-02-10: fråga. (Anonymiserad 2012-08-16)

> Är du/ni som står bakom denna sida själv/a troende kristna?

Först måste jag säga att det är trevligt att vi har så relativt unga läsare som är intresserade av det, trots allt, ganska "oungdomliga" ämnet bibelstudier.

Här försöker vi låta Skriften stå i centrum och undviker att ställa oss själva i vägen dess budskap. Jag ska dock försöka ge ett relevant svar på din fråga.

Jag tror att vi alla är eniga om att det inte skulle vara speciellt meningsfullt att läsa Bibeln om man inte trodde på vad som står skrivet där. I så fall skulle Bibeln vara en skönlitterär bok och om det är sådant man vill läsa så finns det många alternativ som är mer spännande, bättre skrivna, mer lättlästa och mer relevanta i dagens samhälle. Mitt råd är: Om du inte tror på Skriften bör du läsa en annan bok istället. Du kommer ändå att tröttna någonstans mitt i första hälften av Sets släkttavla.

2007-11-11: Bibelstudier (Martin Calrén)

> hejsan,
>
> jag föll in på sidan och hittade er bibeltolkning.
>
> hur somhelst skulle jag villja dela med mig lite av min kunskap och
> få ytterligare kunskap av er.
>
> jag läste i debaten att ni vill tolka ordet dag i Genesis(1mos) som
> om det verkligen var en dag. Det hebreiska ordet för dag är >Jom<
> Slår man upp detta ord i en ordbok, visar det sig att det också kan
> betyda millenium, dvs tusen år och "period".

Rent generellt när det gäller frågor om översättningar och vad det står i originaltexten, så tycker jag att många gör det alldeles för svårt för sig.
     Om vi börjar med att undersöka vem det är som har hittat på alla dessa olika språk som skapar så många missförstånd, kan vi snabbt konstatera att det är ingen mindre än Gud själv. I 1 Mos 11 läser vi:

6Och Herren sade: "Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra. 7Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.".

Det är alltså Gud som har konstruerat språken. För övrigt vet vi också alla att Gud är allsmäktig. Detta gör att jag har mycket svårt att tänka mig att Gud skulle låta sitt ord förvrängas på det sätt du antyder skulle ha hänt under översättningsarbetet.
     Slutsatsen är att vi tryggt kan anta att, när det står "dag" i Skriften, så betyder det "dag".

> Dessutom
>
> Solen skapades först på fjärde dagen "till att utmärka särskilda
> tider, dagar och år". 24-timmarsdygnet är relaterat till jordens
> rotation i förhållande till solen, varför det i varje fall verkar
> osannolikt att de tre första skapelsedagarna var på 24 timmar.
>
> ''Och först nu definierar du vad en dag är. Hur räknade du dagarna
> fram till nu? Det här blir ju bara mer och mer konstigt'' hoppas jag
> har svarat på er fråga nu.

Å andra sidan kan man anta att Gud redan innan han verkligen skapade solen visste hur långt han tänkte göra dygnet. Annars skulle bilden bli att Gud bara "svängde ihop" solsystemet och först efteråt märkte hur långa dagarna blev. Man får förvisso erkänna att det här med skottår och så vidare gör denna tolkning lite mer trolig, men med tanke på att han talar om dagar redan från början så är det nog sannolikt att han visste vad han menade.
     Men visst kan man tycka att han borde ha berättat vad han menade redan första gången han använde ordet "dag". Man får anta att han tyckte att läsaren borde veta vad han menade.

> Sen har ni också valt att tolka släkttavlorna som en Europé och inte
> som en israelit,det kan bli helt fel då
> ( http://www.bibelstudier.se/index.php?page=B02 )
>
> Bra exempel när det blir fel är;Ärkebiskop James Ussher på detta
> sätt ha kommit fram till att "exakt" årtal för skapelsen var 4004 f
> Kr. Hundra år senare hävdade Lightfoot, en vetenskapsman i
> Cambridge, utgående från Usshers beräkningar, att Adam skapades den
> 23 oktober år 4004 f Kr klockan 9 på morgonen, mesopotamisk tid.

Vi är eninga om att det inte finns något stöd för denna tolkning. Det första man kan fråga sig är varifrån klockslaget kom. Det finns inga klockslag angivna i skepelseberättelsen. Det finns inte heller några datum angivna i släkttavlorna. Sedan finns det en hel del andra frågetecken i kedjan som leder fram till det exakta årtalet.

> Släkt tavlorna I Genesis berättar endast att dom var släkt med
> varandra. man kan säga att de tar

Detta är en befängt uttalande. Menar du att versen "När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos" bara skulle betyda att Set och Enos var släkt? Hur förklarar du att åldern 105 år nämns? Betyder det att Set och Enos blev släkt när Set var 105 år gammal? Det låter mycket konstigt.

> Bästa förklaringen får man från matteusevangeliets första vers där
> det står att Jesus skulle ha varit Davids son och att David skulle
> vara Abrahams son.
> Men det betyder att de är släkt.

Nja, det står faktiskt så här:

1Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla..

Vad jag kan förstå betyder det att Jesus var "Davids son" och samtidigt "Abrahams son".

> Ett annat bevis för deras sätt att tänka är Genesis 11:13 där det
> står att Arpaksad födde Sela

Nja, i 1 Mos 11:12 står följande:

12När Arpaksad var trettiofem år gammal, födde han Sela.

Detta kan bara betyda att Arpaksad, när han var 35 år, blev far till Sela.

> Men i Lukasevangeliet 3:35-36 står det att Arpaksad skulle ha varit
> farfar till Sela.(son till Sela, son till, Kenan, son till Arpaksad)

Det är detta som står i verserna du nämner:

35som var son av Seruk, som var son av Ragau, som var son av Falek, som var son av Eber, som var son av Sala, 36som var son av Kainam, som var son av Arfaksad, som var son av Sem, som var son av Noa, som var son av Lamek,

För att sammanfatta detta i tydligare format kan vi skriva: Lamek -> Noa -> Sem -> Arfaksad -> Kainam -> Sala -> Eber -> Falek -> Ragau -> Seruk
     I Genesis ser kedjan ut på följande sätt: Lemek -> Noa -> Sem -> Arpaksad -> Sela -> Eber -> Peleg -> Regu -> Serug
     Som vi kan konstatera är det inte bara så att Kainam har smugit sig in. Namnen är också annorlunda, om än liknande. Det ser ut som om det är fråga om två olika släkter.
     Det andra alternativet är att Lukas gör ett misstag. Det kan förefalla otroligt, men med tanke på hur konstigt han stavar namnen (om vi utgår ifrån att det är samma släkt han redogör för) är det inte otänkbart att kan halkade galet på tangentbordet eller när han copy-pastade ihop sin lista.

> samma sak här så betyder det att dom är släkt och lukas har placerat
> en släkting mellan dem.
> och det är inte menat som att de skulle vara bokstavligt släkt med
> varandra.

Jaså? Nu är de inte ens släkt med varandra! Vad, frågar man sig genast, är då syftet med släktlängderna?

> En så fanatisk bokstavlig bibeltolkning gör att vi får kasta bibeln
> redan vid första versen i matteus,
> därför att vi vet att det i själva verket ca 25 generationer mellan
> dem.

Jag tycker inte att du ska kasta Bibeln bara för att Matteus skriver att Jesus är Davids och Abrahams son. Man kan gott tänka sig att det inte var den där ängeln som gjorde Maria med barn, utan att det i själva verket var de där två gubbarna. Visserligen var de sedan länge döda, men Gud har väl gjort större under än så?

> Mera Bibelstudier.

Ja...

> ''Och det här med att saker och ting är goda... Jag kunde nästan gå
> med på att du kunde se att ljuset var gott, men nu påstår du dig
> kunna, genom visuell inspektion, kunna bedöma smaken på ett så
> abstrakt begrepp som skillnaden på ljus och mörker. Det är att gå
> för långt.'' >
> Det är inte frågan om att gud har smakat på allt,det är frågan om
> att det inte är av ondo.

Jaja, så kan man kanske tolka det.

> Genesis 1:31
> Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.
> Och det vart afton, och det vart morgon, den sjätte dagen.
>
> ''Den bästa av alla tänkbara världar, va'? Visst, säkert. Kanske det
> bästa den här guden kunde åstadkomma, men... Och det där med dagarna
> tänker jag inte ens kommentera.''
>
> Många gånger hör man frågan;om gud är allsmäktig kunde han inte ha
> skapat en god värld,men som ni ser han har också gjort det.

Vad? Var? Var ska vi titta för att få se den?

> Det hebreiska ordet Adm betyder människa

Ja, namn brukar betyda saker. Martin betyder till exempel marsian och Lars betyder lagerkrönt. Det verkar väl vettigt att döpa den förste människan till ett namn som betyder just "människa".

> Ni har själv kommit in lite i mina tankebanor redan här.
> ''Vi kommer ihåg att mannen heter Adam, trots att det namnet inte
> används speciellt ofta. Vilket för övrigt är helt i sin ordning. Så
> länge det bara finns en man behövs det ju strängt taget inga namn.''
> det här sättet att tolka skapelseberättelsen stödjer dessutom när
> gud säger att han tänker göra människor(i pluralis?) i den första
> skapelse berättelsen

Ja, Gud skapade två människor: Adam och Eva. Därav användandet av pluralis.

> och Eva kallas på hebreiska för Chaww och betyder >Ge liv<

Jaha. Ja, många har smeknamn och det är knappast någon överraskning att det bruket har pågått så länge människor har vandrat på jorden.

> Då får man frågeställningen hur bildligt man skall tolka skapelse
> berättelsen.
> Men hänger man upp sig på saker >inget vet nått svar på< så missar
> man mycket viktiga saker som berättelsen är tydlig med.
>
> Som;
>
> människan är inte ett djur

Detta är inte tydligt. Det finns bara med underförstått när Gud säger åt människorna att råda över alla djur som rör sig på jorden och när Gud för andra gången danade markens djur.
     Det kan mycket väl vara så att ordet "djur" här används på samma sätt som vi idag använder det i dagligt tal, det vill säga i betydelsen "alla djur utom människan".

> människan är guds avbild

Det kan det inte råda några tvivel om.

> relationen mellan människa och skapelsen är förstörd.(dvs inte som
> det var tänkt från början)

Vad betyder "relationen mellan människa och skapelsen"? Och på vilket sätt är den förstörd? Vad vet du om vad Gud hade tänkt från början? Lite ödmjukhet efterlyses.

> relationen mellan människa och människa är förstörd.

Samma frågor. Vad betyder detta?

> relationen mellan människan och djuren är förstörd.

Återigen samma frågor.

> Människan är skild från gud pga hon själv.

Om jag dristar mig till att tolka detta uttalande lite... Jag antar att du syftar på syndafallet. Det skulle alltså vara människans fel (läs Evas) att det blev som det blev. Okej, låt oss då granska situationen närmare:

1. En allsmäktig gud har skapat en värld med två människor.
2. I världen har han placerat ett träd vars frukt människorna inte får äta av.
3. Han har skapat en orm som vill få människorna att äta av frukten.
4. Han har tydligen skapat människorna med en sådan nyfikenhet att de inte kan motstå frestelsen.
5. Människorna äter av frukten och blir utkastade från lustgården.

Vi kan nu sluta oss till några saker. Gud måste från början ha vetat hur det skulle gå (på grund av punkt 1). Gud ville att det skulle gå så (på grund av punkterna 2, 3 och 4). Om han inte hade velat det hade han kunnat utesluta trädet, ormen eller nyfikenheten från skapelsen.
     Nu kan man givetvis se det hela ungefär som en ingenjör (Gud) som konstruerar en maskin (människan) och sedan testar den (med trädet och ormen) för att se om den fungerar som han har tänkt. Även här får man problem. För det första är den här tolkningen för enkel och en förolämpning mot Gud, som är en så bra ingenjör att han inte skulle ha behövt testa sin maskin. För det andra är det inte vettigt att kasta ut sin maskin bara för att den har ett litet fel. En klok ingenjör skulle ha försökt laga den först.

> Sen när man börjar fundera vem som har skrivit skapelseberättelsen
> så är det enligt Israliterna Mose, och varken Adam eller Mose >såg
> ju på< när gud skapade det kan alltså betyda 3 saker.
>
> 1.Skapelseberättelsen är påhittad.

I så fall kan du slänga hela Bibeln i papperskorgen.

> 2.Gud berättade allt för Adam hur det gick till när han skapade och
> Adam förde den informationen vidare.

För osäkert. Hörsägen tenderar att förvränga information på ett sätt som skulle göra att punkt 1 också skulle vara sann.

> 3.Gud uppenbarade för Mose hur han skulle börja när han blev beodrad
> att börja skriva.

Så måste det vara. Eller också använde Gud Mose (eller vem som nu skrev texten) som ett slags penna.

> ''Är inte keruberna änglabarn? Det kan ju inte vara alltför svårt
> att ta sig förbi dem. Och ett svärd är ju inte så farligt utan någon
> som kan svinga det. Även om det är aldrig så ljungande''
>
> som ni själv har märkt så finns som ofta bildspråk i bibeln vilket
> tyder på att skapelseberättelsen är bildlig.

Det du säger nu är att vi inte har någon aning om hur jorden och människorna skapades. Man kan ta vilken teori som helst och tolka din bildliga skapelseberättelse så att den passar. I så fall innehåller Bibeln ingen information om hur världen kom till.

> ett bra exempel på bildspråk är uppenbarelse boken,där det bland
> annat står att när jesus komemr skall han ha ett svärd i munnen.
> annat exempel är ju Alexander den stores rike som beskrivs som en
> Bock med ett horn.

Visst finns det bildspråk. Ett rike kan inte vara en bock. Det kan bara vara som en bock. Man måste dock skilja på saker som uppenbarligen är bildspråk (riken som är som djur) och saker som inte uppenbarligen är bildspråk (en gud som säger "varde ljus").
     Om man börjar bortförklara obekväma ställen i Bibeln som bildspråk har man lämnat Skriften bakom sig. Då behöver inget betyda något längre. Man kan säkert tolka "du skall icke dräpa" på många olika sätt, men det finns inte så många som är i linje med Guds vilja.

> som regel lyder:
> Läs bibeln som det står,om det inte är uppenbart att så inte är fallet.

Det var precis det jag just sa. Vi är alltså överens om att man inte kan tolka in bildspråk där det inte är uppenbart att det är fråga om bildspråk. Att ett rike beskrivs som en bock betyder inte att man kan avfärda hela bibelböcker som liknelser.

> Påståendet att en Präst filtrerar bibelns budskap är
> felaktigt,tvärtom så har han läst allt.

Vad finns det för motsägelse mellan att prästen filtrerar och att han har läst allt?

> // Martin Calrén

2007-05-20: Re: Synpunkter på konceptet (David Andersson)

> Tack för det positiva svaret.
> Vi är eniga i en del frågor, men vi har ändå rätt stora
> meningsskiljaktligheter tycker jag. Det finns många saker jag vill
> kommentera igen och ett faktafel. För att ta några snabba exempel:

> Jag påstod aldrig att jag är varken ateist eller troende.

Dock kan man ju fråga sig varför en ateist skulle visa intresse för bibelstudier. Är du kanske agnostiker? Senast jag talade med en ateist påstod han att agnosticism är samma sak som ateism, eftersom han bara tänkte vara ateist tills han blev övertygad om att det verkligen finns en gud. Tänkvärt, tycker jag. Det är ju också så att ur en troendes perspektiv saknar både ateisten och agnostikern tro. Det jag menar är att på Domedagen kommer Gud knappast bli imponerad av att man "i alla fall inte har varit helt säker på att han inte fanns".

> Det är inte sant att Josefus är den enda historiska källan som nämner Jesus.

Det jag försökte säga var att han är den enda utomstående historiker som skrev (om det nu inte är förfalskat) om Jesus innan kristendomen var etablerad. Bland sådana som är intresserade uteslutande av de historiska aspekterna av nya testamentet anses det allmänt att så är fallet. Vi hör inte till dem.

> När jag skrev att jag upplevde texten som raljerande så var det _att_ texten var
> raljerande som gjorde att jag tänkte "det här är en sida som vill
> förlöjliga kristna", inget annat. Man behöver inte raljera för att slå
> fast en poäng.

Nej, men kanske kan man få fler att lyssna på ens poäng om man inte är tråkig.

> Jag skrev också: "om man ber till Gud så kan han göra det
> omöjliga" men "kan" betyder inte att Gud "måste" göra det, alltså är ditt
> svar på det stycket ett logiskt felslut.

Ah. Jag måste då be om ursäkt. Jag övertolkade din utsaga som ett försök att lösa teodicproblemet genom att införa en begränsning i Guds allsmäktighet så att någon var tvungen att be honom göra gott för att han skulle kunna få utlopp för sin godhet. Det var en intressant id även om den visade sig fel. Med den nya information du kommer med står både ditt påstående och teodicproblemet orubbat. Synd.

> Är hemsidan intresserad av att debatten fortsätter?

I den utsträckning hemsidan själv har en åsikt är vi säkra på att den, liksom vi, alltid välkomnar en öppen debatt.

> --
> /David

2007-05-07: Synpunkter på konceptet (David Andersson)

> Hej!

> Jag snubblade in på bibelstudier.se, intressant sida, verkade lovande. Om
> ni är ironiska så är det bitvis ganska roligt. Men om ni menar allvar så
> har jag några synpunkter.

> Hur ska man läsa Bibeln?
> Kristna har i drygt 2000 år studerat Bibeln och läst den på olika sätt.
> Faktum är att Bibeln innehåller många böcker i olika genre, de flesta av
> olika författare. När man läser Bibeln så tycker jag att det är viktigt
> att försöka förstå författarens intentioner. Det har man betydligt bättre
> förutsättningar till om man kan något om kulturen som boken skrevs i och
> helst ska man också läsa på originalspråket. Men det är inte ett måste, om
> översättningen är tillräckligt bra. (vilket jag tror)

Eller också tror man på riktigt och läser Bibeln som om den vore Guds ord och inte bara en gammal sagobok från en utdöd kultur skriven på ett konstigt språk. Det är ju valfritt.

> När jag läser en fysikbok så läser jag den på ett helt annat sätt än en
> diktbok, en historieskrivning eller ett personligt brev. Det finns de som
> läser ord för ord, bokstav för bokstav, men då tror jag att man missar
> författarens intentioner. Många kristna menar också att Bibeln kan ses som
> Guds kärleksbrev till mänskligheten - en spännande tanke.

Kärleksbrev? Om jag fick ett kärleksbrev med det innehållet skulle jag bli lite orolig.

12Då sade Hasael: "Varför gråter min herre?" Han svarade: "Därför att jag vet huru mycket ont du skall göra Israels barn: du skall sätta eld på deras fästen, deras unga män skall du dräpa med svärd, deras späda barn skall du krossa, och deras havande kvinnor skall du upprista."
(2 Kon 8)

18Och med de penningar han hade fått såsom lön för sin ogärning förvärvade han sig en åker. Men han störtade framstupa ned, och hans kropp brast mitt itu, så att alla hans inälvor gåvo sig ut.
(Apg 1)

27Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över sig, fören dem hit huggen ned dem här inför mig. 28Sedan Jesus hade sagt detta, gick han framför de andra upp mot Jerusalem.
(Luk 19)

Nej, det är mer likt en lagbok än ett kärleksbrev.

> Vad säger Bibeln om aborter
> Det är principiellt en ond handling att döda människor, tror jag de flesta
> som läser Bibeln är överens om. (Dödsstraff kan man diskutera, men ett
> foster har inte gjort sig skyldig till några brott så det är inte relevant
> för den här artikeln.)

Man kan kortfattat säga att Bibeln förbjuder mord i allmänhet, men listar en mängd undantag där det är påbjudet. Som påpekas i utredningen om Bibelns syn på aborter, betraktas det inte som mord, utan snarare som stöld som bestraffas med skadestånd om fadern inte är med på det hela.

> Frågan är när en människa börjar att vara en
> människa. Om det ger inte Bibeln några klara besked.

Bibeln tycker inte ens att det är det som är frågan.

> En del kristna utgår
> från när fostret kan leva utanför mammans mage.

Det finns dock inget stöd för det i Bibeln.

> Katoliker menar att livet
> uppstår vid befruktningen.

Det finns dock inget stöd för det i Bibeln.

> Bibeln har inte gett oss ett tydligt svar, men
> den har gett oss riktlinjer för hur vi ska förhålla oss. När lagarna
> skrevs fanns väldigt begränsade möjligheter att ta hand om för tidigt
> födda barn, men idag kan vi rädda oerhört många fler. ...

Det kan vi säkert, men det är inte det det handlar om. Aborter har inget med för tidigt födda barn att göra.

> Vad säger Bibeln om fildelning
> Ni skriver att "Med vår moderna blick kan vi dock se det verkliga
> budskapet" och menar att poängen med berättelsen är att man ska dela med
> sig om man har möjlighet. Ni har kanske hittat en poäng, men en viktigare
> poäng tycker jag är att det var omöjligt med Jesus gjorde det genom att
> be.

Poängen är att Jesus kunde sprida maten till alla de där människorna och att det är så man ska göra om man har den möjligheten.

> På ett annat ställe i Bibeln säger Jesus "be om vad ni vill i mitt
> namn, och ni ska få det" och på ännu ett att "för Gud är ingenting
> omöjligt". Alltså: om man ber till Gud så kan han göra det omöjliga.

Det där är ju uppenbarligen lögn. Jag bad senast i morse till Gud att han skulle stoppa världssvälten. Det gjorde han inte. Om det du säger hade varit sant hade det inte funnits några svältande nu, men det gör det.

> Dessutom är det en rätt stor skillnad mellan bröd och fisk och film.
> Folket behövde mat eftersom det var sent och de inte hade med sig någon
> egen mat. Vi behöver inte titta på film på samma sätt som vi behöver äta
> mat.

Givetvis handlade Bibelberättelsen inte om film. Det fanns nämligen inte film på den tiden. Film är en ganska modern uppfinning och fildelning är ännu nyare. Om Jesus hade tagit fram en massa datorer och routrar och nätverkskablar och så vidare så hade folket inte fattat vad han höll på med och dessutom hade de inte blivit det minsta mättare. Jesus hade givetvis kunnat göra så, men det gjorde han inte, för han var inte direkt korkad.

> Det kan diskuteras i det oändliga vilken effekt som fildelning har. Ett
> argument är: om jag laddar ner en fil istället för att köpa den,
> undanhåller jag upphovsmannen sin ersättning. (På ett ställer i
> moseböckerna står det "arbetaren är värd sin lön".) Ett annat kan vara: om
> jag laddar ner en (musik)fil, så kan jag lyssna på den och då kanske jag
> senare köper den, vilket skulle ge upphovsmannen mera pengar än om jag
> inte hade köpt den. Det är de bästa argumenten jag har kommit på. Jag
> skulle vilja se fler sådana aspekter i er artikel!

Effekterna av fildelning är irrelevanta. Bibeln påbjuder det och om man vill leva efter skriftens ord ska man dela filer. Så enkelt är det. Om man vill sätta upphovsmännens profit före Bibelns ord så står det var och en fritt att göra det valet.

Dessutom kan jag tycka att den där tolkningen av att "arbetaren är värd sin lön" påminner om det som en politiker sa när han råkade säga fel och uttalade åsikten att "alla musiker har rätt att kunna försörja sig på sin konst". Det har aldrig varit någons rätt att kunna leva på att spela musik. Det är en modern anomali att några få kan leva på något sådant.

> Vad säger Bibeln om onani
> Ni har helt riktigt noterat att det finns en lag i gamla testamentet som
> säger att en mans bror i vissa fall har skyldighet att ta sin döde brors
> hustru för att försöka föda en son. I gamla testamentets kultur så var det
> väldigt viktigt med söner, de förde vidare familjens namn som det står i
> texten. Vi tänker inte så idag så vi har svårt att förstå vilken katastrof
> det var för ett par att vara barnlöst. (i första Samuelsboken 1:1-11 kan
> vi läsa om Hanna som hade det problemet. Kolla gärna också in Matt
> 22:23-33, när några försöker sätta dit Jesus på den här punkten.)
> Tillbaka till första texten, vers 9: "Men eftersom Onan visste att
> avkomman icke skulle bliva hans egen, lät han, när han gick in till sin
> broders hustru, det spillas på jorden, för att icke giva avkomma åt sin
> broder". Onan tyckte inte om sin bror, tror jag. Det hade inte varit något
> problem för honom att försöka ge sin döde bror en son. Om Onan hade sagt
> att han inte ville gifta sig med änkan så hade han fått loskan och
> öknamnet. Poängen är att Onan hatade sin bror och Gud straffade honom för
> det. Kanske försökte han rentav lura Gud genom att kringgå lagen.

Vi verkar vara ense om att den berättelsen inte handlar om onani.

> Lite kommentarer på detaljstudien av 1 Mos 1:1...
> Jag upplever texten som ganska raljerande. Om denna text är typisk för
> siten vill jag påstå att bibelstudier.se är en ateistisk hemsida som
> syftar till att förlöjliga kristna.

Den som tycker att bibelläsning är att förlöjliga kristna har ett mycket konstigt förhållande till sin heliga skrift.

> Vers 1. anledningen till att Gud skapade världen och anledningen till att
> Gud gav oss Bibeln sammanfattas mycket bra i Joh 3:16.

16Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Jag tror att du har läst lite fel. Han utgav sin enfödde son för att han älskade världen. Varför han skapade världen och gav oss Bibeln står det inget om. Det är dock positivt att du säger att Gud gav oss Bibeln. Det var ju inte precis vad du sa i början på ditt brev. Kan det vara så att du faktiskt såg ljuset medan du skrev? I så fall är vi glada att vi kunde hjälpa till.

> 1:5. ordet som har översatts med "dag" kan också översättas som
> "tidsperiod".

Det är vanligt att ord som har med tid att göra har flera betydelser. Ofta är det just så att en av betydelserna är en exakt enhet och en är ett mer luddigt begrepp. Tänk till exempel på uttryck som engelskans "just a minute" och vårt "på år och dag" och ord som "stund" och dess koppling till tyskans ord för timme.

I det här fallet är det dock en ganska väletablerad tolkning att ordet "dag" betyder just "dag". Det är och så det står i texten. Det finns ingen anledning att flumma till tolkningen genom att tala om "tidsperioder".

> Jag tror också att man ska förstå det som att det blev kväll
> och så var den första dagen slut, sedan blev det morgon och då började
> nästa dag...

Precis så tycker jag också att det måste vara och det skriver jag ju också i min kommentar. Den första dagen var den då ljuset skapades. Men i texten står det att "det vart morgon, den första dagen", vilket tyder på att den andra dagen av någon anledning kallas för "den första dagen".

> 1:9. intressant grepp att anklaga Gud för att göra omöjliga saker.

Det kan man tycka. Men för det första kan man också tycka att det är rimligt att Gud följer sina egna regler - annars blir han ju en ganska opålitlig gud - och för det andra är det ju faktiskt så att vattnet ligger på de platser som är lägre än omgivningen och om Gud nu lade det på någon annan plats så är det inte kvar där.

> En naturalist som läser Bibeln har mycket att irritera sig över.

I sanning! En naturalist kan helt enkelt slänga Bibeln i papperskorgen. För dem finns det bättre och mer spännande sagoböcker att läsa. Jag tror till och med att en naturalist kan kasta hela kristendomen i samma papperskorg. För dem finns det ingenting som tyder på att Jesus ens har existerat. De enda historiska källor som finns är Flavius Jusefus, vars enda kommentar anses vara en sentida förfalskning, och skribenter som skrev när kristendomen redan var etablerad, med början med Tacitus.

Det är här tron kommer in i bilden. Den hjälper oss att bortse från det som vetenskapsmän säger och det som vi erfar med våra egna sinnen. Den hjälper oss också att ta oss förbi vår egen moral och uppfostran så att vi t.ex. inte gör bort oss på samma sätt som Onan gjorde när han vägrade göra sin brors fru med barn.

> 1:10. i "Liftarens guide" står det att efter att människan hade bevisat
> att Gud inte fanns, fortsatte hon med att bevisa att svart var vitt och
> blev därefter överkörd vid närmaste övergångsställe.

Ja, det gör det.

> 1:26. läs Matt 3:16-17. Gud + Jesus + Anden = 3 = 1. Nu bryter Gud också
> mot matematiken! Tre i en! Ni har väl inte glömt att "Anden svävade över
> vattnet" i vers två?

16Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom. 17Och från himmelen kom en röst, som sade: Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.

Var får du tanken "tre i en" ifrån? Jesus hade badat klart och steg upp och fick höra att Fadern fann behag i honom. Om jag ska vara ärlig tycker jag att det är lättare att tolka in ett incestuöst förhållande i denna beskrivning än det är att hitta någon form av treenighet. Dessutom skulle väl en sådan inte vara mer brott mot matematiken än Head & Shoulders 2-in-1? Nej, det var en grundlös anklagelse.

> 1:31. ja, det är faktiskt en helt igenom god värld. Läs vidare i kapitel
> två och tre så ser ni varför det inte är så idag.

Tack, vi har läst. Det förefaller mig arrogant på gränsen till storhetsvansinnigt att tro att det är människan som ensam är ansvarig för all världens ondska, meningslöshet och ineffektivitet. Eller menar du att hela den här världen är Guds straff för att Adam och Eva inte kunde hålla fingrarna borta från kunskapens träd på gott och ont

> 2:2. det är faktiskt en stor poäng. Den sjunde dagen kanske inte har tagit
> slut, vi kanske fortfarande lever i den.

Wow, far out!

En komisk sak är ju att de har ändrat detta i Bibel 2000. Där vilar Gud hela den sjunde dagen.

> Och så ett länktips: använd http://bibeln.se/ istället för projekt
> Runeberg, bibeln.se har Bibel 2000 och bättre sökfunktioner.

Vi känner till denna site. Problemet är att Bibel 2000 skyddas av upphovsrätten medan översättningen från 1917 är public domain. Dessutom har den gamla ett bättre språk. Jag menar, "ljus, bli till"? Vad är det för något? Vad var det för fel på "varde ljus"? Min gissning är att i nästa utgåva kommer Gud att ha skaffat en "clapper".

> --
> /David

2007-04-12: Ateisttesten (Patrik Lindenfors)

> Hej och tack för din upplysande sida om bibeln. Skönt med någon som tar
> bibeln på allvar och läser vad som står där istället för att bara tolka
> texten!

Det är trevligt att du ser saken på samma sätt som vi gör. Den som tolkar och förvränger en helig skrift våldför sig på den och gör sig obönhörligen skyldig till hädelse.

> Jag har gjort din ateist-test och har ett lite problem med den. Dels har
> det smygit sig in ett litet faktafel. Shiva är förstörelseguden, inte
> skaparguden. Det kommer senare i testet en följdfråga om Brahma är

Det där beror ju på hur man tror. Du är uppenbarligen en mainstream-hindu, som tror på trion Shiva-Vishnu-Brahma. Om du hade varit en mer öppen människa hade du dessutom kunnat tro på shaivismen, som lär att Shiva är såväl skapare som bevarare och förstörare. Öppna ditt hjärta och se om du inte kan ta emot även denna aspekt av Shiva.

> skaparguden, och det är ju förstås sant. Sen har jag problem med tomten
> och det flygande spaghetti-monstret. Båda dessa är ju påhittade gudar
> till skillnad från alla andra gudarna som ju är verkliga. Det går
> således inte att få full pott på din test, så testet är lite felkonstruerat.

Det är inte testet det är fel på. Det är du som är svag i tron. Att du har fått för dig att ett par av gudarna är påhittade betyder bara att du är ateist när det gäller dessa gudar. Återigen, öppna ditt hjärta!

> Apropå bön så vill jag också tillägga att det är självklart att Gud inte
> besvarar bön! Han är ju allsmäktig och vet allt som kommer att hända.
> Alltså vet han redan vad han kommer att göra. Att be honom ändra sig är
> att inkräkta på hans allsmäktighet.

Du har en liten poäng där. Bön handlar ju egentligen inte om att få Herren att ändra sig. Bibeln är mycket tydlig på denna punkt. Läs Matteus 6:7-13.

> Bästa hälsningar
>                                                - Patrik Lindenfors -

2005-08-21: Angående 1 Mos 5:1 (Jon)

> Hej herr Webmaster,

> Jag vill börja med att tacka för denna bibelstudie-sajt, en minst sagt
> underhållande introduktion till bibelns intrikata värld.

Tack! Det är precis en sådan introduktion som vi vill vara.

> Efter att ha läst [1 Mos 5:1] kan jag dock inte låta bli att flika in ett
> par kommentarer. Det som jag anser vara det mest förbluffande i det
> avsnittet är att männen verkar fullt kapabla till att föda barn.

> "När Adam var 130 år gammal, födde han son som var honom lik, hans avbild,
> och gav honom namnet Set.."

Inte för att jag har för vana att märka ord, men "en son" ska det vara.

> Hur detta är möjligt rent fyiologiskt förklaras givetvis inte. Det
> fortsätter sedan med Enos, Kenan, Mahalalel och company. Allesammans föder
> en hiskelig massa söner och döttrer och lever hiskeligt länge.

Jag ska vara helt ärlig mot dig. Det var så att kommentarerna skrevs efter läsning av Bibel 2000, som är en nyare översättning än den som finns på siten. Senare bytte jag ut bibeltexterna mot den äldre översättningen, vars upphovsrätt har gått ut, för att ha ryggen helt fri om någon skulle ta illa upp och vilja ställa till bekymmer för oss. Diskussioner om religiösa ting har ju en tendens att få folk att ta illa upp. Å det grövsta dessutom.

Hur som helst har man i Bibel 2000 rättat till den här pinsamheten. Där använder man formuleringar som "fick han en son" och "blev far till". Vilken version som stämmer med sanningen vete, som man säger, gudarna.

> Kan det kanske vara så att dessa första människor är en slags halvgudar?
> Adam och Eva blir ju guds avbilder med den enda skillnaden att de inte åt av
> livets träd och blev odödliga. Men då uppstår ju genast frågan: När slutade
> dessa människor med att vara halvgudar och kanske ännu viktigare varför?

Du har rätt i att Bibeln inte är speciellt tydlig på den här punkten. Exakt hur lika Gud är människorna? Om man omformulerar frågan något handlar det om hur duktig Gud är på att skapa saker, vilket måste vara väldigt viktigt. Är Gud allsmäktig? Kan han skapa hur bra kopior som helst? Om han skapar exakta kopior, är han då allsmäktig efteråt, med tanke på att kopiorna också måste vara allsmäktiga?

Om jag, en enkel och ödmjuk arbetare i Herrens vingård, ska våga mig på en gissning, så tror jag att svaret kan finnas i historien om syndafloden. I 1 Mos 6:3 kan vi läsa:

Då sade Herren: "Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år."

Detta måste vara ett steg nedåt på gudomlighetsstegen för människan. Man kan nog översätta det Gud säger här till: "Aj fan, jag glömde uppfinna åldrandet. Titta bara hur unga och odrägliga människorna är. Jag ska nog ta mig sjutton begränsa deras livstid till... Låt oss säga 120 år."

Att Gud sedan inte håller vad han lovar gör bara att vi känner igen honom och hans oberäkneliga charm. Både Noas ättlingar och enstaka personer i modern tid har ju överskridit gränsen.

> Kommentarer mottages gladeligen,

> Mvh

> - Jon


2004-10-14: öh... (Anonym)

> hej

> vad är det för tolkningar du egentligen har?!?!

Givetvis står det var och en fritt att tolka på sitt eget sätt. Sedan kan man diskutera hur länge som helst om vissa tolkningar är mer värda och vad det i så fall är som ger dem ett högre värde.

> Varför lägga ner tid på att tolka en bok som du säkert vet inte tolkas så.

Vem är det som bestämmer hur boken ska tolkas? Varför ska man låta sig styras av vad andra säger om vad som står i Bibeln när man helt enkelt kan slå upp den och läsa själv?
    Det finns de som tolkar Bibeln på andra sätt än bibelstudier.se gör. Det är viktigt att respektera varandra. Om du anser att Bibeln fördömer onani, preventivmedel, aborter o.s.v. så får det stå för dig. Jag måste dock be dig respektera att andra människor kan ha en annan åsikt.

> Om man läser bibeltexterna i sammanhang förstår man nog bättre än
> att rycka små snutter för att sedan ge sin kommentar.!

Vi anser att det är värdefullt för kristna människor att reflektera över vad det egentligen står i Bibeln. Många har låtit sin tro glida väldigt långt från den ursprungliga texten.

>    Om man rycker och tar ut det allra konstigaste kan det ju bli i
> stort sätt vad som helst!

Var har vi ryckt ut det allra konstigaste? Om du tycker att det som finns på bibelstudier.se är det konstigaste så har du inte läst Bibeln.
    Min personliga favorit när det gäller bibliska konstigheter finns nog i Ps 137:9:

Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan.

> Så blir det ju med alla texter..

Det är möjligt att detta gäller för skönlitteratur och det mesta av facklitteraturen, men i lagtext försöker man vara mer stram i sitt språk för att minimera risken för missförstånd. Om man anser att Bibeln är en bok som man ska kunna leva sitt liv efter bör man ställa liknande krav på den.

> Jag tror du vet att t.ex. vad Gud menade med Abrahams "ska bli ett
> stort folk"

Jag misstänker att han menade att Abraham skulle få många ättlingar. Men jag kan ändå inte låta bli att tycka att om det nu var det Gud menade så hade han kunnat säga det.

> Gud bryr sig om bön.

Angående Bibelns inställning till detta uttalande, se Kontakt.

> Han bryr sig vad varje människa gör här på jorden.

Det kan du ha rätt i. På många ställen i Bibeln beskrivs hur ihärdig Gud är när det gäller att bestraffa minsta förseelse. Här är bara två slumpvis valda exempel:

Och jag skall krossa dem, den ene mot den andre, både fäder och barn, säger Herren. Jag skall icke hava någon misskund, icke skona och icke förbarma mig, så att jag avstår från att fördärva dem.
Jer 13:14
Av invånarna i Bet-Semes blevo ock många slagna, därför att de hade sett på Herrens ark; han slog sjuttio man bland folket, femtio tusen man. Och folket sörjde däröver att Herren hade slagit så många bland folket.
1 Sam 6:19

> Varför en sådan bibelstudie sida?

Varför inte? Är Bibeln en bok som inte tål att tolkas? Är det skadligt för människor att läsa den? Måste den filtreras genom präster som har skolats till den rätta tron? Om det är så att den inte står på egna ben och kräver komplicerade resonemang och en massa antaganden för att ge "rätt svar", innehåller den då någon sanning? I så fall kommer ju budskapen, lagarna och "sanningen" från dem som har tolkat texten.