Aborter
    BDSM
    Domedagen
    Fildelning
    Förintelsen
    Homosexualitet
    Muhammed
    Onani
    Preventivmedel
    Skilsmässor
    Vegetarianer

    Testa dig själv! Hur ateistisk är du?
    Släktgraf
    Debatt
        Debatt om onani

    1 Mos 1:1: Skapelsen
    1 Mos 2:5: Edens lustgård
    1 Mos 3:1: Syndafallet
    1 Mos 3:14: Gud avkunnar dom
    1 Mos 3:22: Adam och Eva förvisas ur lustgården
    1 Mos 4:1: Kain och Abel
    1 Mos 4:17: Kains släkttavla
    1 Mos 4:25: Set och Enos
    1 Mos 5:1: Sets släkttavla
    1 Mos 6:1: Människornas ondska växer
    1 Mos 6:9: Noa
    1 Mos 7:1: Floden kommer
    1 Mos 8:1: Flodens slut
    1 Mos 8:20: Noas offer och Herrens löfte
    1 Mos 9:1: Guds förbund med Noa
    1 Mos 9:18: Noa och hans söner
    1 Mos 10:1: Noas söners släkttavla
    1 Mos 11:1: Babels torn
    1 Mos 11:10: Sems släkttavla
    1 Mos 11:27: Teras släkttavla
    1 Mos 12:1: Guds kallelse till Abram
    1 Mos 12:10: Abram i Egypten
    1 Mos 13:1: Abram och Lot skils från varandra
    1 Mos 13:14: Abram flyttar till Hebron
    1 Mos 14:1: Abram räddar Lot
    1 Mos 14:17: Melki Sedek välsignar Abram
    1 Mos 15:1: Herrens förbund med Abram
    1 Mos 16:1: Hagar och Ismael
    1 Mos 17:1: Omskärelsen   förbundstecknet
    1 Mos 18:1: En son lovas åt Abraham
    1 Mos 18:16: Abraham ber for Sodom
    1 Mos 19:1: Sodoms syndfullhet
    1 Mos 19:12: Lot lämnar Sodom
    1 Mos 19:23: Sodoms och Gomorras förstöring
    1 Mos 19:30: Moabiternas och ammoniternas ursprung
    1 Mos 20:1: Abraham och Abimelek

Kontakt

Hem
   
Debatt om onani
Det kom ett långt brev om onani. Om inte annat visar det hur mycket tid man får över för annat om man inte onanerar alls.

2007-04-06: Om att väcka begär (Anonym (samarts@iname.com))

> Hej. Du skriver "Bibeln säger inget om onani. Det är på intet sätt
> förbjudet." http://www.bibelstudier.se/index.php?page=A02 Med ödmjukhet
> vill jag påstå att jag inte håller med. Vänligen begrunda följande
> bibeltexter och kommentarer. Gud talar mycket om begär avseende det nya
> förbundet. T.ex. så skärper Jesus vissa principer som ska gälla för hans
> rike, till skillnad från samhällets norm på den tiden. Medan vissa hävdar
> att man inte ska ha sex utanför äktenskapet går Jesus så långt att han
> menar att synden kan finnas i hjärtat innan den yttre handlingen sker.
> Han fördömer även detta och menar att om ögat förleder en så ska man
> anpassa sitt liv så man inte utsätter sig för den frestelsen, även om det
> gör ont (ögat, högra handen osv). Lusta är inte samma sak som naturlig
> sexuell attraktion. Lusta är när den svaga naturliga sexuella
> "kittlingen" väcks från att vara ett litet värmeljus och blir som en
> majbrasa. Det är först då som attraktionen har blivit ett begär, och när
> det är utanför äktenskapets helgade ramar är det orent. Inom äktenskapet
> är det rent, heligt, skapat av Gud och välsignat. Detta "väckande" av
> begär fördöms på många ställen i Guds ord. Onani, menar jag, ingår även i
> det beteendet.

Nyckelorden i denna inledning är "menar jag".

> Matt 5:28 Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har
> redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

> Nyckeln i denna vers är begäret och hjärtat, inte den yttre handlingen i
> sig.

Det må så vara, men det har ändå inget med onani att göra. Visst kan begär till en kvinna som inte är ens hustru vara något att basera en onanisession på, men onanisten kan lika gärna fantisera om en man eller sin egen fru eller en seriefigur eller en fiskmås eller vad som helst. Jag vill hävda att en rimligare tolkning av denna vers är att den förbjuder kvinnor att väcka begär. Notera att den som ser på kvinnan med begär har begått äktenskapsbrott MED henne. Hon är med andra ord medskyldig och bör avrättas (3 Mos 20:10).

> Jesu apostel Paulus lär att vi inte längre behärskas av vår onda natur
> (om man lever enligt Jesu lära)

> Rom 7:5

> Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som
> väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt
> åt döden.

> Rom 13:14 Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg
> om kroppen att begären väcks till liv.

> Vi förmanas att inte ens väcka begären till liv. Den som onanerar väcker
> begär i sitt tanke- och känsloliv och det är motsatsen till vad Jesu lära
> innebär.

Nej, onani är ett sätt att få utlopp för begären utan att blanda in någon annan person i sina snuskigheter. Detta är ett exempel på den sorts enkla missförstånd som lätt blir resultatet när folk uttalar sig om saker de inte vet något om.

> 1 Kor 7:9

> Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är
> bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

> Här beskrivs det som något negativt att vara "upptänd av begär", vilket
> tydligt tillrättavisas av Jesu apostlars lära.

I valet mellan pesten (att vara upptänd av begär) och koleran (att gifta sig) ska man alltså välja koleran. Den tolkningen verkar korrekt, men den har inget med onani att göra.

> 1 Kor 10:6

> Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte
> vi liksom de skall ha begär till det onda.

> Den som onanerar leker med tanken att begå äktenskapsbrott. Jesu lära
> säger att vi inte ens ska låta sådant begär uppfylla våra sinnen.

Som sagt, detta är en inkorrekt generalisering av onanisternas aktiviteter.

> Kol 3:5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet,
> lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.

> Onani är ett uttryck för lidelse och lusta, det främjar sådana känslor
> och tankar och går tvärt emot Jesu lära.

En så extremt bred tolkning innefattar även barnalstring. Jag önskar att de som tolkar skriften på detta sätt kunde leva som de lär. Då skulle vi slippa se att de skaffade barn som de kunde sprida sina irrläror till.

> 1 Tess 4:5 Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna
> som inte känner Gud,

> I den urkristna församlingen var äktenskapet något som man ingick utifrån
> renhet och var inte styrt av den sexuella lusten. Den fick underordna
> sig. En person som t.ex. är förlovad och attraheras av sin tänkta
> make/maka, men samtidigt låter begären väckas kommer att uppfyllas av
> lidelser och begär. Det saknas tyvärr många gånger sunda principer bland
> kristna (särskilt ungdomar) för att kunna leva på ett sådant sätt med det
> motsatta könet så att man inte väcker "lidelser och begär".

Man frågar sig nästan varför Herren, när han skapade människan till sin avbild, lade in en kopia av sitt sexuella begär bara för att senare försöka tvinga oss att bortse från denna mycket starka drift. Men det är mig fjärran att ifrågasätta Hans handlingar och vilja. Jag vidhåller dock att inget av detta egentligen handlar om onani. Istället kan man se onani som en gåva från Gud. En gåva som ger oss en möjlighet att hantera de förbjudna begären på ett sätt som inte har med något av det förbjudna att göra.

> 1 Tim 5:11 Yngre änkor skall du däremot avvisa. Ty när de drivs av begär
> och sätter sig upp mot Kristus, vill de bara gifta sig

> Paulus menar att de som väcker och "drivs av begär" sätter sig upp mot
> Kristus. Det var ju Jesus Kristus som sade att vi inte ska låta begäret
> uppfylla vårt inre, för om man gör det kommer man att se med lusta. Att
> "se" med begär kan även innebära att för sin inre syn, dvs sina tankar,
> se med begär. Onani, i alla fall bland killar, fungerar ofta så att man
> kanske ser sexscener i film, man spanar in tjejer med utmanande stil,
> tittar på löpsedlar för "Moore" el. likande och allt detta väcker begär,
> i motsats till vad apostlarnas lära säger oss vi ska göra. Till slut så
> kommer man inte kunna låta bli att onanera och man hamnar i en ond cirkel
> där man även i relationen med kvinnor känner att man har smutsiga tankar.
> För att kristna ska kunna uppfyllas av den helige Ande och vara skärpta i
> sinna sinnen så de även kan ledas av Guds Ande så behöver även detta
> område helgas. Det finns inget försvar för att leva som världen gör på
> detta område, vi varnas skarpt av ordet avseende lidelse, lusta och
> begär. Gör man upp med alla synder och söker Herren i bön och
> själavårdssamtal finns det kraft från honom för att kunna leva i sann
> frid, även på detta område. Det är en lögn att tro att Guds Ande inte
> förmår ge oss frihet även när det gäller begär, lusta och lidelse, vilket
> leder till onani. De som inte tror har inte Guds Ande, och de kan därför
> inte förstå eller acceptera något sådant här.

Mycket tolkas in i något som mest verkar vara en fördom som Paulus ventilerar, möjligen efter att själv ha råkat ut för en lidelsefull änka. Om man ska tolka versen som en regel snarare än som ett illa underbyggt råd, så måste tolkningen bli att man inte får gifta sig med en änka som är yngre. Yngre en vadå, kan man fråga sig. Än man själv är, antagligen.

> Tim 2:22

> Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro,
> kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

> 1 Tim 5:2 äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar, i all
> renhet.

> Paulus förmanar unge Timoteus, att när han förmanar yngre kvinnor så ska
> det ske "i all renhet". Inget utrymme för orena tankar eller begär ges!
> Ge inte Satan något tillfälle.

> Ef 4:27 och ge inte djävulen något tillfälle.

Detta har inget med onani att göra.

> Under ungdomstiden frestas många på det sexuella planet, bl.a. eftersom
> det är något nytt för dem, de känner av hormonerna i tonåren m.m. Vissa
> tidningar, många filmer, spam i e-post vräker ut sådant som väcker begär.
> Det är bara genom att ha sunda principer för vad man utsätter sig för och
> genom att leva i en verklig och nära relation med Gud i den helige Ande
> som man kan ha frid och frihet på detta område. Det förutsätter även ett
> tydligt beslut, inte bara att sluta onanera, utan lika viktigt är att
> inte utsätta sig för situationer då man frestas över sin förmåga. Gud
> frestar inte någon lär ordet, och vi uppmanas att inte fresta varandra
> eller utsätta oss själva för starka frestelser.

Ungdomen som en enda lång frestelse. Det var en intressant bild. Puberteten är alltså Guds sätt att säga "Okej, nu är du gammal nog att göra egna val. Stå emot det här om du kan!"

> Jak 1:13

> Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud
> frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

Detta är en mycket intressant vers. Om Gud inte frestar, var kommer då alla frestelser ifrån? Visst, de kan komma från Satan. Men i så fall finns de bara för att Gud låter dem finnas. Om han inte personligen frestar någon så låter han i alla fall fresta oss. Det är egentligen bara en språklig skillnad.

> Mark 9:42 Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är
> det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.

> Tit 2:12 Den [Guds nåd] fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och
> världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i
> den tid som nu är,

> Tit 3:3 Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi
> var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och
> avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.

> Vi var slavar under många slags begär och lustar, med andra ord så är vi
> det inte längre.

En tolkning som uppenbarligen inte är sann. Om den vore det skulle vi antagligen inte ha den här diskussionen. Men nu tillbaka till onani!

> Jak 1:14

> Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.

> Har man inte fattat beslutet att helhjärtat överlåta sig åt Herren, och
> inte valt att avhålla sig från starka frestelser utan man låter begäret
> väckas då förleder man sig själv.

Och alltså måste man hantera begäret på något sätt. Då är onani en bra lösning som inte är förbjuden. Istället för att kasta sig över varje schysst booty man ser ute på stan håller man sina begär under kontroll med regelbunden onani.

> Jak 1:15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden
> är fullmogen föder den död.

> När man utsätter sig själv för sexuella frestelser så kommer detta att
> leda till ett tillstånd då man har väckt begäret, man är "havande" med
> begär. Det kommer att leda till onani, vilket gör att begäret väcks ännu
> mer. Sinnet kommer inte vara uppfyllt av Guds Ande, utan det kommer att
> domineras av lustan. Bara när vi lever enligt Jesu lära kan den helige
> Ande uppfylla oss med kraft, frihet, frid och glädje.

Åter igen, det är du som blandar in onani. Det står inget om onani i skriften.

> Jag minns en tid då jag gjorde lumpen och var ute och campade i skogen.
> Under den tiden var vår hygien inte särskilt fräsch och vi hade sedan
> inga tjejer omkring oss som kunde väcka vårt begär. En märklig sak jag
> lade märke till under den tiden (det var många år sedan) var att jag inte
> alls kände det begär som jag kunde uppleva när man var i storstaden. Det
> märkliga var att jag hade ingen som helst lust att t.ex. onanera. Under
> den tiden så bad jag inte, jag var inte uppfylld av Guds Ande heller,
> ändå så var mitt sinne inte uppfyllt av begär och det kändes skönt. Vad
> den erfarenheten lärde mig var att problem med lusta och onani har mycket
> att göra med vad vi matar våra sinnen med för intryck. Det är inte Guds
> vilja att vi ska väcka begär i oss, t.ex. genom att sitta och stirra på
> filmer från hollywood där förledande sexcener ingår i nästan var och
> varannan film.

Tja, det kanske kunde vara ett intressant ämne. "Vad säger Bibeln om Hollywood-filmer?" Jag tvivlar dock på att man skulle hitta så många verser som behandlade det ämnet heller.

> 1 Petr 1:14

> Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde
> i när ni ännu var okunniga.

> Guds ord är tydligt avseende begären som de utomstående lever i. De har
> begär till tobak, de har begär till alkohol, de väcker lusta och är
> uppfyllda av lidelser. Vi är lydnadens barn (förhoppningsvis) och Gud
> säger till oss genom Paulus och Petrus och hans andra apostlar att vi ska
> inte styras av begären mer.

Även om man nu idkar den form av onani som du hela tiden beskriver så är det inte speciellt troligt att man skulle vara styrd av den. Som du läser skriften skulle man lika gärna kunna byta ut ordet "onanera" mot "bajsa". Man ska kunna hålla sig och inte styras av att behöva bajsa var och varannan dag.

> 1 Petr 2:11

> Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er
> borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.

> Vi uppmanas att ta oss till vara och inte väcka begären, vi uppmanas att
> "hålla oss borta". Dessa begär för krig mot själen. Det är inte förrän
> man "dödar" sina begär, dvs man ger dem noll tolerans, det är först då
> som man kan finna friden och glädjen i den helige Ande över att man inte
> längre lever i motsats till vad Jesu lära faktiskt lär i denna fråga.
> Hjälp den helige Ande vinna striden om ditt tanke- och känsloliv genom
> att göra upp med frestelserna även på detta område. Om du helhjärtat
> väljer att alliera dig med den helige Ande så kommer ni tillsammans att
> skapa seger, frid och glädje.

Precis! Håll er borta från toaletten, mina älskade! Låt inte avföringen kontrollera er!

> Gal 5:17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är
> emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det
> ni vill.

> 1 Petr 4:3 Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis - i
> utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och
> förbjudna avgudakulter.

> Förr levde vi på hedningarnas vis, men inte längre

Lögn. Supande och vilda fester florerar som aldrig förr. Men nu avviker vi från ämnet igen.

> 2 Petr 2:10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och
> föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga
> makter,

> 2 Petr 2:18

> De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med
> utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana
> som lever i villfarelse.

> 2 Petr 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty
> det man besegras av är man slav under.

> Här tillrättavisar Petrus namnkristna som lever i sina köttsliga begär.
> Han säger att de lever i villfarelse! Det är skarpa ord. Att väcka begär
> och onanera är ett slaveri! Kan du tänka dig att Jesus skulle ha spanat
> in attraktiva kvinnor bland folken för att sedan smyga undan ifrån
> lärjungarna för att smeka sin lem under extas? Nej, jag kan inte tänka
> mig det. Han såg med Guds kärlek och rena blick även på kvinnor och han
> var uppfylld av rena tankar. Han tänkte inte i hemlighet att han skulle
> vilja begå äktenskapsbrott. Han såg inte på någon annans kropp och
> lustade efter att njuta av den. Han frestades i allt liksom vi, men
> syndade aldrig, han väckte inte begäret. Vi är kallade att leva såsom han
> levde, han är vår förebild.

Återigen är det du som stoppar in onanin i en text som inte i sig innehåller den. Sedan målar du upp en galen bild av Jesus som har ännu mindre med saken att göra och använder den som bevis. Om inte det är att missbruka Herrens namn vet jag inte vad som är det.

> Hebr 4:15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med
> våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

> 2 Petr 3:3

> Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor
> som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er

> Jud 1:18 De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor
> som hånar och följer sina egna gudlösa begär."

> Talar Petrus och Judas här om ickekristna? Nej, för det har i alla tider
> funnits de som utanför kyrkan beter sig så. Han talar om namnkristna i
> ändens tid. Han säger att de kommer drivas av sina begär, han säger att
> de kommer förtala och håna! Detta förekommer dagligen i våra frikyrkliga
> kretsar! Vi lever i ändens tid.

Kristna har i alla tider levt i den sista tiden. Jag anser att det är ett självgott och självförhärligande beteende att tro att just man själv har rätt i denna tro när alla tidigare har haft fel. Inte nog med det. Det är idag ett stort hot mot den skapelse, som vi har fått att förvalta, att vilsna kristna (som för övrigt dyrkar Mammon mer än något annat) t.ex. i USA anser att det inte är lönt att satsa på miljövård eftersom frälsaren ändå kommer att återvända inom kort och ställa allt till rätta. Sanningen är att det har gått två tusen år och att det inte finns något som säger att det inte kommer att dröja två tusen till.

> 1Joh 2:16

> Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod
> över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.

> 1Joh 2:15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon
> älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.

> Köttets begär är bl.a. sex utanför äktenskapet. Kan det inte få det så
> vill det göra sitt begär känt genom att väcka lustan och uppfylla sinnet
> med sina åsikter. Onanin är bara ett resultat av ett sinne som utsätts
> för starka frestelser och inte har följt apostlarnas lära avseende att ta
> sig till vara, leva i bön och sunda relationer och att regelbundet
> uppfyllas av Guds Ande. Resultatet av att namnkristna tillåts väcka sina
> begär är att Guds rena Andes sanna natur och kärlek ersätts med andra
> religiösa andemakter. En anledning till att människor inte verkligen får
> uppleva Guds stora kärlek i sina liv eller genom andra kristna, är att vi
> tillåter det världsliga begäret komma in även inom kyrkans väggar. Talet
> om Guds kärlek förbli då bara tomt prat, en fin tanke, men det kommer att
> sakna renhet och verklig tillbedjan i Ande och sanning. Var finns sann
> innerlig glädje och frid från Gud hos den som lever i begär? Istället
> finns det skuldkänslor och skam när man närmar sig Guds heliga tron. Den
> som tvivlar i denna fråga, kan jag inte tro verkligen känner Guds Ande
> och har inte heller underordnat sig skriften avseende att inte väcka
> begär.

Jag kan inte tro att den som har en sådan syn på onani har någon erfarenhet av fenomenet på så sätt att han själv har undersökt hur det kan användas som ett verktyg för att uppnå renhet och frid.

Jag frågar mig också varför Herren inte klargjorde det här med onani om han nu verkligen ville förbjuda det. Det hade inte varit speciellt svårt eller tagit speciellt många ord att göra. Mitt i allt snack om begär hade han bara kunnat inskjuta att "onani är fusk".

> Må Guds Ande öppna allas våra ögon så vi kan skåda hans helighet och bli
> förvandlade av honom!

> 2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet
> som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet
> till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

> Ta vara på dig, och jag ber dig ta detta som en ödmjuk tillrättavisning.

Tack för dina vänliga ord. Jag hoppas att du snart ska finna vägen tillbaka till Skriften som den faktiskt föreligger.